Kultūras pieminekļi

Dzelzavas pagasts ir viena no Madonas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļaustrumos. Dzelzavas pagasta kopplatība ir 12 283 ha jeb 122,83km 2   robežojas ar sava novada Sarkaņu pagastu, Cesvaines novada Cesvaines pagastu, Lubānas novada Indrānu pagastu, kā arī Gulbenes novada Tirzas, Jaungulbenes un Līgo pagastu.