Pakalpojumi

 • Grāmatu, periodisko u.c. izdevumu krājums
 • Novadpētniecības krājums
 • Datori un internets
 • Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā, pa telefonu  64829047, pa e-pastu dzelzavas1biblioteka@madona.lv
 • Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, konta pārraudzīšana internetā https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/10/home.aspx
 • Autorizācijas datu izsniegšana, kas nodrošina piekļuvi attālināti abonētajām datubāzēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkai
 • 3TD e-grāmatu bibliotēka reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē. Atver https://3td.lv/un reģistrējies!
 • Starpbibliotēku abonementā var pasūtīt iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā
 • Elektroniskais katalogs ietver informāciju par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu publisko bibliotēku kopkataloga krājumu https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/10/home.aspx
 • Elektroniskā dokumentu piegāde pēc lietotāju pieprasījuma atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu.
 • Abonētās datu bāzes Datu bāze “Letonika”:http://www.letonika.lv/
  Laikrakstu bibliotēka – http://www.news.lv
 • Iespēja skatīties 273 latviešu filmas portālā: http://www.filmas.lv/
 • Literatūras izstādes, mākslas un izglītojošās izstādes katru mēnesi
 • Pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Visi pasākumi ir bez maksas.
 • Uzziņas, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām, e- pakalpojumi.

 


E-pakalpojumi

Lielu popularitāti mūsdienās gūst dažādi e-pakalpojumi – informācijas tehnoloģiju nodrošināti pakalpojumi, kurus var pieprasīt vai saņemt attālinātā veidā, sākot no elektrības rēķinu maksājumiem līdz dažādu izziņu saņemšanai. Zemāk piedāvājam dažus no tiem.

Resurss Saites uz populārākajiem e-pakalpojumiem
Latvija.lv
 • Mani dati Iedzīvotāju reģistrā,
 • Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa,
 • Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana,
 • Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā,
 • Izziņas par uztura iztikas minimumu pieprasīšana
 • Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)
 • un vēl daudz citu pakalpojumu.
E-pakalpojumi
 • Nekustamais īpašums
 • Makšķerēšanas licences
 • Civilstāvokļa aktu reģistri
 • Pirmsskolu pieteikumu reģistrs
 • u.c. pakalpojumi.
Latvenergo klientu pašapkalpošanās portāls (Elektrum)
 • Energoefektivitātes konsultācijas
 • Norēķināšanās par elektrību
 • Skaitītāju rādījumu nodošana
TET

https://www.tet.lv/

 

 • Mani rēķini
 • Mani pakalpojumi
 • u.c.
CSDD
 • Tehniskā apskate
 • Vadītāja kvalifikācija
 • Informācija par transportlīdzekli
 • Darbības ar transportlīdzekļiem
 • CSDD eksāmeni un kursi
 • Sodi, pārkāpumi un nodokļi
 • Citi maksājumi
 • TL tirdzniecības reģistrs
Latvijas pasts
 • E-abonēšana
 • Jaunais preses izdevumu katalogs internetā – plaša izvēle, ērta meklēšana, izsmeļoši apraksti.
 • Manspasts.lv
 • Mana pastmarka
 • E-veikals
Nacionālais veselības dienests
 • E-receptes, e-darbnespējas lapas un e-nosūtījumi
 • Medicīniskā informācija
 • Ģimenes ārsts
 • u.c. pakalpojumi
 • Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)”
E-veselība
 • Iedzīvotāji var apskatīt savus veselības pamatdatus, noteikt piekļuvi ārstiem saviem veselības datiem, apskatīt aktuālās medikamentu receptes un savas darbnespējas lapas;
 • Ārstniecības personas var aplūkot savu pacientu veselības datus, izrakstīt medikamentu receptes un darbnespējas lapas;
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Apbedīšanas pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana
 • Vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršana
 • Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršana
 • Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana
 • Brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai
 • Pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, piešķiršana
 • Slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
 • Attaisnotie izdevumi
 • Gada ienākumu deklarācija
 • Algas nodokļu grāmatiņa

LAD E-pieteikšanās sistēma EPS

 • Iespēja iesniegt dokumentus elektroniski
 • Pieteikumi
 • Atskaites
 • Maksājumi

Banku e-pakalpojumi

https://www.bezrindas.lv/

Ātra un ērta biļešu iegāde internetā:

 • Autobusi
 • Kino
 • Semināri
 • Teātris
 • Sports
 • u.c.