Pakalpojumi

 • Grāmatu, periodisko u.c. izdevumu krājums
 • Novadpētniecības krājums
 • Datori un internets
 • Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā, pa telefonu  64829047, pa e-pastu dzelzavas1biblioteka@madona.lv
 • Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, konta pārraudzīšana internetā https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/10/home.aspx
 • Autorizācijas datu izsniegšana, kas nodrošina piekļuvi attālināti abonētajām datubāzēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkai
 • 3TD e-grāmatu bibliotēka reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē. Atver https://3td.lv/un reģistrējies!
 • Starpbibliotēku abonementā var pasūtīt iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā
 • Elektroniskais katalogs ietver informāciju par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu publisko bibliotēku kopkataloga krājumu https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/10/home.aspx
 • Elektroniskā dokumentu piegāde pēc lietotāju pieprasījuma atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu.
 • Abonētās datu bāzes Datu bāze “Letonika”:http://www.letonika.lv/
  Laikrakstu bibliotēka – http://www.news.lv
 • Iespēja skatīties 273 latviešu filmas portālā: http://www.filmas.lv/
 • Literatūras izstādes, mākslas un izglītojošās izstādes katru mēnesi
 • Pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Visi pasākumi ir bez maksas.
 • Uzziņas, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām, e- pakalpojumi.