Pakalpojumi

Kā kļūt par lasītāju

Reģistrējoties Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā, lasītājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai izdevumus no attiecīgās bibliotēkas abonementa fonda, uz vietas izmantot lasītavu krājumus un izmantot datoru.

 • Lai kļūtu par Dzelzavas 1.bibliotēkas lasītāju, nākot uz bibliotēku pirmo reizi, līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokuments ar personas kodu.
 • Reģistrējot jūs iepazīstinās ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un izsniegs  lasītāju karti.
 • Lasītāja karte jāuzrāda katrā apmeklējuma reizē. Tā ir personisks dokuments un nevar tikt nodots izmantošanai citai personai.
 • Klikšķinot uz  REĢISTRĒTIES BIBLIOTĒKĀ , ir iespējams aizpildīt anketu un reģistrēties attālināti.


Pakalpojumi

 • Grāmatu, periodisko u.c. izdevumu krājums
 • Novadpētniecības krājums
 • Datori un internets
 • Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā, pa telefonu  64829047, pa e-pastu dzelzavas1biblioteka@madona.lv
 • Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, konta pārraudzīšana internetā https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/10/home.aspx
 • Autorizācijas datu izsniegšana, kas nodrošina piekļuvi attālināti abonētajām datubāzēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkai
 • 3TD e-grāmatu bibliotēka reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē. Atver https://3td.lv/un reģistrējies!
 • Starpbibliotēku abonementā var pasūtīt iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā
 • Elektroniskais katalogs ietver informāciju par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu publisko bibliotēku kopkataloga krājumu https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/10/home.aspx
 • Elektroniskā dokumentu piegāde pēc lietotāju pieprasījuma atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu.
 • Abonētās datu bāzes Datu bāze “Letonika”:http://www.letonika.lv/
  Laikrakstu bibliotēka – http://www.news.lv
 • Iespēja skatīties 273 latviešu filmas portālā: http://www.filmas.lv/
 • Literatūras izstādes, mākslas un izglītojošās izstādes katru mēnesi
 • Pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Visi pasākumi ir bez maksas.
 • Uzziņas, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām, e- pakalpojumi.

Maksas pakalpojumu cenrādis Madonas novada vietējās nozīmes bibliotēkās

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids Mērv. Cena bez PVN
(euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
1 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem
1.1 A4 formāts melnbalts 1 lpp. 0,09 * *
1.2 A4 formāts melnbalts Abas puses 0,18 * *
1.3 A4 formāts krāsains 1 lpp. 0,25 * *
1.4 A4 formāts krāsains Abas puses 0,50 * *
1.5 A3 formāts melnbalts 1 lpp. 0,18 * *
1.6 A3 formāts melnbalts (abas puses) Abas puses 0,36 * *
1.7. A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% 1 lpp. 0,50 * *
1.8 A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100% 1 lpp. 1,00 * *
1.9 A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% Abas puses 1,00 * *
1.10 A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100% Abas puses 2,00 * *
2 Kopija, izdruka no klienta materiāliem       (ar PVN 21%)
2.1 A4 formāts melnbalts 1 lpp. 0,09 0,02 0,11
2.2 A4 formāts melnbalts Abas puses 0,18 0,04 0,22
2.3 A formāts krāsains 1 lpp. 0,25 0,05 0,30
2.4 A4 formāts krāsains Abas puses 0,50 0,10 0,60
2.5 A3 formāts melnbalts 1 lpp. 0,18 0,04 0,22
2.6 A3 formāts melnbaltas Abas puses 0,36 0,07 0,42
2.7 A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% 1 lpp. 0,50 0,10 0,60
2.8 A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100% 1 lpp. 1 0,21 1,21
2.9 A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% Abas puses 1 0,21 1,21
2.10 A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100% Abas puses 2 0,42 2,42
9 Attēla un teksta skenēšana**
9.1 1 lapa 1 lpp. 0,09 * *
9.2 1 lapa Abas puses 0,18 * *
10 Attēla un teksta skenēšana no klienta materiāliem** (ar PVN 21%)
10.1. 1 lapa 1 lpp. 0,09 0,02 0,11
10.2. 1 lapa Abas puses 0,18 0,04 0,22
10 Pasūtīšana SBA ( starpbibliotēku abonements)  kārtā Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz klients
11 Nozaudētas lasītāja kartes atjaunošana 1 eks. 2,1 * *

*Maksas pakalpojumam, izmantojot  bibliotēkas krājumu, nepiemēro pievienotās vērtības   nodokli/ Pievienotās vērtības nodokļa likuma  VII nodaļas 52. panta 17. punkts.
*Izcenojumi noteikti pakalpojumu izcenojumu aprēķinus pielīdzinot   citu reģiona galveno bibliotēku izcenojumiem, šo pakalpojumu sniedzēju  komercpraksei.
** Pakalpojums pieejams atbilstoši bibliotēku tehnoloģiskajam  nodrošinājumam.

Kavējuma naudas apmērs par lietotājiem izsniegto izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu Madonas novada bibliotēkās.

Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši viņiem izsniegtos izdevumus, jāmaksā kavējuma nauda –0,01 Eiro par katru nokavēto dienu  (izsniegto grāmatu skaits X dienu skaits X  0,01 Eiro).

 E-pakalpojumi

Lielu popularitāti mūsdienās gūst dažādi e-pakalpojumi – informācijas tehnoloģiju nodrošināti pakalpojumi, kurus var pieprasīt vai saņemt attālinātā veidā, sākot no elektrības rēķinu maksājumiem līdz dažādu izziņu saņemšanai. Zemāk piedāvājam dažus no tiem.

Resurss Saites uz populārākajiem e-pakalpojumiem
Latvija.lv
 • Mani dati Iedzīvotāju reģistrā,
 • Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa,
 • Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana,
 • Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā,
 • Izziņas par uztura iztikas minimumu pieprasīšana
 • Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)
 • un vēl daudz citu pakalpojumu.
E-pakalpojumi
 • Nekustamais īpašums
 • Makšķerēšanas licences
 • Civilstāvokļa aktu reģistri
 • Pirmsskolu pieteikumu reģistrs
 • u.c. pakalpojumi.
Latvenergo klientu pašapkalpošanās portāls (Elektrum)
 • Energoefektivitātes konsultācijas
 • Norēķināšanās par elektrību
 • Skaitītāju rādījumu nodošana
TET

https://www.tet.lv/

 

 • Mani rēķini
 • Mani pakalpojumi
 • u.c.
CSDD
 • Tehniskā apskate
 • Vadītāja kvalifikācija
 • Informācija par transportlīdzekli
 • Darbības ar transportlīdzekļiem
 • CSDD eksāmeni un kursi
 • Sodi, pārkāpumi un nodokļi
 • Citi maksājumi
 • TL tirdzniecības reģistrs
Latvijas pasts
 • E-abonēšana
 • Jaunais preses izdevumu katalogs internetā – plaša izvēle, ērta meklēšana, izsmeļoši apraksti.
 • Manspasts.lv
 • Mana pastmarka
 • E-veikals
Nacionālais veselības dienests
 • E-receptes, e-darbnespējas lapas un e-nosūtījumi
 • Medicīniskā informācija
 • Ģimenes ārsts
 • u.c. pakalpojumi
 • Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)”
E-veselība
 • Iedzīvotāji var apskatīt savus veselības pamatdatus, noteikt piekļuvi ārstiem saviem veselības datiem, apskatīt aktuālās medikamentu receptes un savas darbnespējas lapas;
 • Ārstniecības personas var aplūkot savu pacientu veselības datus, izrakstīt medikamentu receptes un darbnespējas lapas;
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Apbedīšanas pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana
 • Vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršana
 • Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršana
 • Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana
 • Brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai
 • Pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, piešķiršana
 • Slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
 • Attaisnotie izdevumi
 • Gada ienākumu deklarācija
 • Algas nodokļu grāmatiņa

LAD E-pieteikšanās sistēma EPS

 • Iespēja iesniegt dokumentus elektroniski
 • Pieteikumi
 • Atskaites
 • Maksājumi

Banku e-pakalpojumi

https://www.bezrindas.lv/

Ātra un ērta biļešu iegāde internetā:

 • Autobusi
 • Kino
 • Semināri
 • Teātris
 • Sports
 • u.c.