Novadnieki

Vairāk ziņas par novadpētniecības materiāliem pieejamas publisko bibliotēku kopkatologa novadpētniecības materiālu  datubāzē:
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/10/home.aspx

Doku Atis
Skolotājs, dzejnieks, rakstnieks.Pirmā bērnības atmiņu stāsta latviešu literatūrā “Mans dzīves rīts” autors.
(1861.16.I  Dzelzavas Muceniekos – 1903.27.XI Dzelzavas Muceniekos)

   Augusts Kažoks
Skolotājs, dzejnieks, kultūras darbinieks.
(1863.2.II  Dzelzavas Sniķeros – 1893.2.XII Ropažos)


  Pēteris Doks
Skolotājs, sabiedrisks un kultūras darbinieks, LSD Malienas organizācijas aktīvists, revolucionārs.
(1869.2.III. Dzelzavas Muceniekos – 1921. Irkutskas apg.)


  Ādolfs Lagzdiņš
Ārsts, Latvijas Darba ministrijas veselības nodaļas vadītājs, Latvijas ģenerālkonsuls Monako 1930-tajos gados.
(1888. Dzelzavā – 1966.)


  Alberts Vītols
Cesvaines ev. lut. Draudzes mācītājs, prāvests.
(1888.13.VII Bučauskas Riteņos – 1965.16.IX Kraukļos)


Osvalds Vanags

Skolotājs, muzeja pamatlicējs Kuldīgā 1935.g.
(1893. Bučauskas Riteņos – 1960.)


  Kārlis Rudolfs Upesleja

Dzelzceļa inženieris, žurnālists, Latvijas Kara muzeja pārzinis.
(1896.27. IV Dzelzavas pagasta Lapeniekos – 1966.15.IV Londonā, Anglijā)


  Kārlis Aleksandrs Zvirgzdiņš
Žurnālists, laiksraksta “Latvija” redaktors Argentīnā.
(1904.8.III Dzelzavas Degās – 1967.9.VIII Buenosairesā, Argentīnā)


  Rūdolfs Kreicums
Aktieris.
(1900.16.I Bučauskas pag. – 1971.5.VI Rīgā)


  Ārijs Skride
Gleznotājs.
(1906.24.IX Dzelzavas Boķos – 1987.22.XI. Rīgā)


  Kārlis Pamše
Aktieris, režisors, rakstnieks.
(1917.31.III. Bučauskas muižā – 2015.9.IX Rīgā )


  Jānis Imants Gaidis Reitmanis
Latviešu grāmatu izdevējs Dānijā, izdevniecības “Imanta” dibinātājs.
(1919.25.II Dzelzavas Muceniekos – 1966.2.X  Kopenhāgenā, Dānijā; pārapbedīts Biksenes kapos Dzelzavā līdzās Doku Atim)


  Valdis Vanags
Žurnālists, žurnāla “Skola un Ģimene” redaktors.
(1927. Virānes Riteņos – 1978.)


Gunārs Sniķers

Ārsts.
(1933. Dzelzavā )


   Guntis Jānis Eniņš
Dabas pētnieks, publicists un sabiedrisks darbinieks. Dzimtas saknes nāk no Dzelzavas pagasta. ”Ķonēnu” mājās pavadīti pirmie dzīves gadi un bērnība.
(1933.18.VI Rīgā)

  Andrejs Skaģers
Stradiņa Universitātes profesors, Stomatoloģijas institūta ķirurģijas klīnikas vadītājs.
(1940.3.VIII Dzelzavas Smiltājos )


  Valentīna Kalēja
Gleznotāja.
(1942.26.VII Ļeņingradas apg.)


  Valdis Ķikuts
Gleznotājs-marīnists, mākslas un izglītības zinātņu maģistrs.
(1954.7.XII Alūksnes rajona Alsviķos)


  Zigmunds Bekmanis
Dzejnieks un prozaiķis, “Latvijas Avīzes” žurnālists, gids, fotogrāfs.
(1966.2.V  Valmieras rajona Burtniekos)


  Ilga Gedrovica
Dr.sc.ing. Pārtikas zinātnes nozares inženierzinātņu doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas katedras docente; uzņēmēja, vadošā pētniece.
(1978.2.III Balvos)


  Ieva Kerēvica
Džeza vokāliste.
(1980.4.XII Dzelzavā)


  Andris Skride
Latvijas kardioloģijas centra kardiologs, Latvijas reto slimību speciālistu asociācijas vadītājs, Rīgas Stradiņa Universitātes iekšķīgo slimību katedras docētājs, asociētais profesors kardioloģijā.
Politiskās partijas “Izaugsme” valdes priekšsēdētājs.
Nodibinājuma “Skrides fonds” vadītājs
(1982.22.IV Madonā)


    Vivita Priedniece
(1994. 28.VI Madonā)
Pētniece un pasniedzēja Rīgas Tehniskajā universitātē. Pētniecības tēmas ir saistītas ar siltuma un masas pārneses procesu pētījumiem dūmgāzēs, dabiskās termoiepakošana, cietās biodegvielas testēšana un sadegšanas procesi.
12 zinātnisku publikāciju autore un līdzautore un divas monogrāfijas.
2022.gadā zinātnes doktora(PH.D)grāds vides inženierijā. Promocijas darbs ”Mazas jaudas katlu dūmgāzu attīrīšanas un siltuma atguves eksperimentālā izpēte un modelēšana”.
2018.gadā maģistra grāds vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē. Maģistra darbs bija par mazu pilienu dūmgāzu kondensatoru.
2016. gadā viņa saņēma Bakalaura grādu vides zinātnē. Bakalaura darbs bija par biomasas līdzdedzināšanu