Aktualitātes     Image "zln-plak.JPG"     Image "SAM_6163.JPG"


  

Kļūsti par autorizētu Dzelzavas 1.bibliotēkas lietotāju!


Autorizēto bibliotēkas lietotāju iespējas:

@ iegūt savu pieeju – kontu Madonas reģiona bibliotēku katalogā;
@ redzēt, kādas grāmatas reģiona bibliotēkās ir pieejamas;
@ informācija par interesējošo grāmatu pieejamību (plauktā, izsniegta);
@ iespēja pasūtīt noskatīto grāmatu jebkurā Madonas reģiona bibliotēkā;
@ apskatīt, kādas grāmatas šobrīd ir Tev izsniegtas un kāds ir to nodošanas termiņš(ja nepieciešams, vari to pagarināt);
@ aplūkot savu izsniegumu vēsturi

https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/10/home.aspx

Kas jādara, lai kļūtu par autorizētu lietotāju?

@ jābūt reģistrētam bibliotēkas apmeklētājam;
@ lietotājvārdu un paroli Tev izsniegs bibliotekārs;


Bibliotēkā abonētās datu bāzes


Datu bāze "Letonika": http://www.letonika.lv/

Latviešu filmas internetā: http://www.filmas.lv/

Laikrakstu bibliotēka - http://www.news.lv


Izstādes decembrī


Akadēmiķim Jānim Stradiņam — 85

Režisoram Mihailam Gruzdovam — 65

Aktierim Edgaram Liepiņam — 90

Rakstniekam Andrim Kolbergam — 80


                                                

BIBLIOTĒKAS ATBALSTĪTĀJI


GRĀMATU UN CITU IESPIEDDARBU DĀVINĀTĀJI
DZELZAVAS PAGASTA 1. BIBLIOTĒKAI 2018. GADĀ


Kristīne Kukurāne
Regīna Jubele
Inese Sināte
Vanags Helmuts
Ilze Kļaviņa
Sandra Deikmane
Sarmīte Vanaga

Skrides fonds
Lauku Bibliotēku atbalsta biedrība (LBAB)
Madonas novada dome
Valsts Kultūrkapitāla fonds

Noteikumi par iespieddarbu un
citu dokumentu dāvinājumu pieņemšanu un noformēšanu


1. Dāvinājumi ir viens no Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkas krājuma papildināšanas avotiem. Tas var būt jebkurš dokumentu veids, kas atbilst publisko bibliotēku krājumu komplektēšanas profilam.
2. Dāvinājumus bibliotēka bez atlīdzības var nodot fiziska vai juridiska persona, iestāde vai uzņēmums periodiski vai epizodiski.
Lai Dzelzavas 1.bibliotēkas krājumā ienākošā dāvinātā literatūra būtu kvalitatīva un lasītāju vajadzībām atbilstoša, dāvinājumu pieņemšanas nosacījumi ir sekojoši:

pēdējo 5 gadu literatūra, ja nav krājumā vai ir nepieciešamība veikt krājuma piekomplektēšanu ar trūkstošiem eksemplāriem;

citu gadu novadpētniecības izdevumi, kā arī izdevumi ar kultūrvēsturisku nozīmi;

aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;

valoda – pamatā latviešu, detektīvi un romantiskā literatūra, izdevumi bērniem; pēc bibliotekāra ieskatiem arī izdevumi citās svešvalodās;

izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietota vai mazlietota; iesējums – cietie vāki.


3. Dāvinājumu atlasi veic Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja.
4. Piegādi veic paši dāvinātāji.
5. Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja par saņemtajiem dāvinājumiem sastāda pieņemšanas –  nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto izdevumu daudzumu un vērtību naudas izteiksmē, veic  individuālo un summāro uzskaiti.
6. informācija par iespieddarbu un citu dokumentu dāvinājumiem, publicitāte Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas mājas lapā http://dzelzbibl.eu