Kārlis Skalbe un „Kaķīša dzirnavas”

    
Viena no populārākajām Kārļa Skalbes pasakām ir sarakstīta 1913. gadā. Rakstnieks tajā uzsver garīgā spēka lomu pasaules pārveidošanā, noliedz naidu un vardarbību. Plaši pazīstama un daudzreiz citēta ir pasakas galvenā varoņa kaķīša atbilde ķēniņam: “Kāpēc vairot sāpes? Lai vairojas labāk prieks.”

Image "izstade 1.jpg"   Image "skats 2.jpg"

Dzelzavas 1.bibliotēka sadarbībā ar Dzelzavas  internātpamatskolas bibliotekāri Sarmīti Vanagu 5.novembrī atklāja izstādi veltītu latviešu pasaku meistaram Kārlim Skalbem, kuram 7.novembrī atzīmējam 135 jubileju. Īpaša vieta izstādē tika veltīta rakstnieka tautā iemīļotajai pasakai ”KAĶĪŠA DZIRNAVAS”. Izstādi kuplināja viss par kaķiem: bērnu zīmējumi, mājas mīluļu fotouzņēmumi, kalendāru kolekcijas, rotaļlietas, pasakas un arī uzziņu grāmatas.

Image "Liga 3.jpg"   Image "lielie 4.jpg"

Pirmie pasākumu apmeklēja Dzelzavas internātpamatskolas bērnudārza audzēkņi. Skolotāja Ata Grīnberga mūzikas pavadībā tika dziedātas dziesmiņas un iets rotaļās. Mazos īpaši uzrunāja tas, ka rotaļu kaķīšus varēja paņemt rokās, samīļot. Bērni dalījās iespaidos par saviem mājas kaķīšiem.

Image "Atis 5.jpg"   Image "bernudarzs 6.jpg"

Skolas bērniem visas dienas garumā bija iespēja noskatīties animācijas filmu ”Kaķīša dzirnavas”, kā arī piedalīties konkursos.  Izstāde uzrunāja katru bibliotēkas apmeklētāju, bija daudz ieinteresētu jautājumu, smaidu, mīļuma. Izstāde, veltīta Baltajam kaķītim, Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā darīja brīnumus, piepildot kaķīša vēlējumu: ”…lai vairojas prieks!”

Image "TV 7.jpg"   Image "sarmite 8.jpg"

P.S. Latvijas televīzijas rīkotajā raidījumu cikla "Lielā lasīšana" nobeigumā skatītāji š.g. novembrī izvēlējās nācijas mīļāko grāmatu, kas izdota latviešu valodā. Par visu laiku mīļāko grāmatu atzina Kārļa Skalbes pasaku "Kaķīša dzirnavas". Tā ir grāmata, kas ar savu labestības vēstījumu pārdzīvojusi visādus laikus.