Bibliotēku nedēļa - 2011


Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā no 19.-23. aprīlim

FOTOAKCIJA
"ES LASU, TU LASI, MĒS LASĀM!"

• Zinātnieki ir pierādījuši, ka lasīšana padara gudrāku un uzlabo analītisko domāšanu.
• Lasīšana paplašina vārdu krājumu un to izpratni, veicina spēju precīzi izteikties un saprast citus.
• Lasīšana palīdz sasniegt arī emocionālo briedumu.
• Daudz lasījis cilvēks rada labāku pirmo iespaidu ar savu plašo vārdu krājumu un zināšanām, kā arī ir labāk apguvis sociālās iemaņas.
• Izlasītās grāmatas ir arī lielisks sarunu temats.

Image "Pasākumi - 2012:100_4082.jpg"     Image "Pasākumi - 2012:100_4084.jpg"

Fotoakcijā piedalījās 11 dalībnieki. Bibliotēku nedēļā darbus novērtēja visi bibliotēkas apmeklētāji, zem trijiem labākajiem fotouzņēmumiem uzlīmējot „smaidiņu”. Izstādi kuplināja 1.-4. klašu skolēnu zīmējumi ”Mana bibliotēka”.
Pavisam Bibliotēku nedēļā Dzelzavas pagasta 1. bibliotēku apmeklēja 137 interesenti.