Dabas pētniecība un aizsardzība


Valsts iestādes


Vides ministrija - http://www.vidm.gov.lv/
Valsts Meža dienests - http://www.vmd.gov.lv/
Latvijas Dabas muzejs - http://www.ldm.gov.lv/

Dabas aizsardzības projektu finansēšana


ES fondi - http://www.esfondi.lv/

Dabas aizsardzības organizācijas Latvijā


Latvijas Dabas Fonds - http://www.ldf.lv/
Pasaules Dabas Fonds - http://www.wwf.lv/
Latvijas Ornitoloģijas biedrība - http://www.lob.lv/
Vides aizsardzības klubs (VAK) - http://www.vak.lv/
Zaļā Brīvība - http://www.zb-zeme.lv/
Baltijas Vides forums - http://www.bef.lv/
Latvijas Zaļais punkts - http://www.zalais.lv/


Vides izglītība un informācija


Latvijas vides gidi - http://www.vitila.gov.lv/
Dabas retumu krātuve - http://www.dabasretumi.lv/
LU Bioloģijas fakultāte - http://priede.bf.lu.lv/
Bērnu Vides skola - http://www.bvs.parks.lv/
Vides Filmu studija - http://www.vfs.lv/
Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs - http://www.rigazoo.lv/


Latvijas daba internetāLatvijas dabas enciklopēdija - http://www.latvijasdaba.lv/
Putni - http://www.putni.lv/
Sikspārņu pētnieku un aktīvistu lapa - http://zoologi.daba.lv/siksparni/
Ezeri - http://www.ezeri.lv/
Ūdenskritumi - http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Ukr/index.htm


Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas


Dabas parks „Engures ezers” - http://www.eedp.lv/public/
Dabas parks „Pape” - http://www.pdf-pape.lv/