Bibliotēku nedēļa - 2013


Šogad Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta laikā no 22. līdz 28.aprīlim. Šajā laikā publiskajā telpā aktīvāk tiek informēts par bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām, organizētas daudzveidīgas izstādes un sarīkojumi, iesaistīti iedzīvotāji sadarbības projektu īstenošanā un radošajās aktivitātēs.
Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš 1997. gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, novērtējot grāmatas un to lasīšanu, 1996. gada 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Arī Latvijā ir nostiprinājusies tradīcija 23. aprīlī - Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā - dāvināt rozes un grāmatas. Šī tradīcija ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur līdz pat mūsdienām tiek pieminēta leģenda par Svēto Juri, kas cīnījās ar tumsonību un māņticību, izglāba no pūķa princesi. Vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze.

Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā  šajā nedēļā:

• Jauno grāmatu izstāde;

• 23. - 30. aprīlim izstāde-eksperiments "Iemācies saskatīt 3 dimensiju efektu!"

Image "3datteli.jpg"   Image "ziem_zimetaji.jpg"

• 23. aprīlī pl.13.00 bērnu zīmējuma konkursa "Gadalaiki" noslēgums.

Image "smagaka.jpg"   Image "bernudarz.jpg"

• 30. aprīlī pl. 9.30 PII "Rūķis" bērnu žūrijas eksperti viesojas bibliotēkā.