Es zīmēju Ziemassvētkus


Ai, bagāti Ziemassvētki, kaladū, kaladū!
Lejiņā nogājuši, kaladū, kaladū!
Tekat jauni, tekat veci,
Velkat svētkus kalniņā!

13. decembrī Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā ar lielu ķekatnieku baru un maģiskiem Ziemassvētku rituāliem tika ienesta svētība un stiprināta bibliotēkas mājas bagātība. Ar jautrām rotaļām, mīklām un dzejoļiem tika iedegta Ziemassvētku eglīte un atklāta bērnu zīmējuma izstāde ”Es zīmēju Ziemassvētkus”.
Lai nākamais gads visiem būtu pārticības bagāts, lūkojām  ēst 9 reizes. Pirmos, mājas saimnieki priekšā cēla pelēkos zirņus, lai nākamajā gadā nebūtu jāraud nevienu dienu. Ziemassvētku smaržu deva piparkūkas. Pēc tam sekoja visi pārējie našķi, kas ķekatniekus darīja dzīvespriecīgus, darbīgus un laimīgus.Konkursā ”Es zīmēju Ziemassvētkus”.  piedalījās 29 dalībnieki. Galvenie personāži zīmējumos bija Ziemassvētku eglīte(24zīmējumos), dāvanas(15), sniegavīrs(15), sniegpārslas(13), mēness(11), mājiņas ar kūpošiem skursteņiem(6), Ziemassvētku vecīši, rūķīši(6), baznīca(2 zīmējumos).
Darbus izvērtēja 50 bibliotēkas apmeklētāji:23 pieaugušie un 27 bērni.

Bibliotēkas apmeklētāju Simpātiju balvu izcīnīja Santa Sieciņa(6.klase)
2.vietā Lauma Vanaga(6.klase)
3.vietā Kristiāna Pamše(6.klase)

Lai mums visiem gaiši, mīlestības pilni Ziemassvētki un laimīgs Jaunais gads!