Laumas Vanagas gleznu izstāde ”Mākoņos”


Image "lauma-1.jpg"
10.septembrī Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā tika atklāta Madonas pilsētas vidusskolas 12.klases skolnieces,  dzelzavietes Laumas Vanagas personālizstāde ”Mākoņos”.

Tie ir darbi, kas tapuši brīvajā laikā un šoreiz skats pavērsts uz debesīm. Mākoņiem ir būtiska nozīme, gatavojot laika prognozes un brīdinājumus, tomēr mākoņi ne tikai iespaido ūdens ciklu un klimata sistēmu kopumā - tie ir iedvesmojuši Laumu paskatīties uz tiem filozofiski.
Ik katrs no mums kādreiz ir iedomājies “kas būtu , ja būtu” veroties mākoņos. Mākoņi vasaras dienā! Sapņotājiem… Bet mākonis ir mūsu apziņā- mūsu mīļie noraugās no mākoņu maliņas un no mākoņa nolaižoties, kāda maza dzīvība kā eņģelis atradis jaunas mājas uz zemes.

Gleznojumos dominē dabas tēli- debesis, varavīksne, lietus, zvaigznes, mēness, Visums, bet centrā meitenes tēls. Darbiem raksturīgs gan grafisks izteiksmes veids,  gan guaša tehnika. 
Brīdī, kad skatīsieties izstādes darbus, pasapņojiet un izbaudiet dažādos mākoņu stāvokļus!”

Image "lauma-2.jpg"   Image "lauma-3.jpg"

Image "lauma-4.jpg"   Image "lauma-5.jpg"

Image "lauma-6.jpg"   Image "lauma-7.jpg"