Dzejas dienas - 2019


Image "dzd19-1.jpg"
Image "dzd19-2.jpg"
24. septembrī sadarbībā ar Dzelzavas speciālo pamatskolu veidojām kopīgu Dzejas krājumu 3l burkā. Šajās dzejas dienās tiecāmies izkļūt ārpus ierastajiem tematiskajiem laukiem, deklamējot ļoti personisku,  jutīgu dzeju, kas uzrunā mūsdienu jaunieti un ir aktuāla viņam tieši šobrīd.

Dzīves mērījums materiālajā pasaulē – dzejai ir īpašs statuss šī uzdevuma veikšanā, kad caur fragmentāru ainiņu un emociju var pateikt to, ko nav iespējams izklāstīt sakārtotos, gramatiski pietiekamos teikumos un tekstos. Bērnu un jauniešu izraudzītie un deklamētie  dzejoļi lapiņu veidā iegūla trīs litru burkā. Tēmas visdažādākās – ģimene, skola, nerātnības, mīlestība, daba.

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja Vineta Truhanova prezentēja Dzejas gadagrāmatu bērniem “Garā pupa”, kas ļauj mums pakāpties, lai ielūkotos pa brīnumlogu dzejoļu pasaulē un saredzēt, kā dzīvo un kurp tiecas dzeja bērniem. Te var lasīt dzejoļus, kuros bērni ir darītāji - gan vērojot vecāku gaitas, gan palīdzot pieaugušo darbos, gan rotaļās mācoties to dzīvi, kurā visu vajadzēs prast pašiem. Īpaši Dzejas dienu klausītājus uzrunāja šajā krājumā ievietotā skolēnu  dzeja no dažādām Latvijas novadu skolām.

Dzejas dienu tradīcija Dzelzavas speciālajā pamatskolā ir pasākuma otrā daļa, kas norisinās skolas pagalmā, kur katrs uz trotuāra zīmē savu dzejoli un priecē apkārtējos ar savu radošumu.

Image "dzd19-3.jpg"   Image "dzd1`9-4.jpg"

Image "dzd19-5.jpg"   Image "dzd19-6.jpg"