Bibliotēku nedēļa 2019 Dzelzavas 1.bibliotēkā


Image "bn-19-1.jpg"
Image "bn-19-2.jpg"
No 22. līdz 27. aprīlim tika atzīmēts viens no svarīgākajiem notikumiem bibliotēku nozarē - Bibliotēku nedēļa. Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā  Bibliotēku nedēļa tika atklāta 23.aprīlī  ar divām atšķirīgām radošām izstādēm.
Ikviens cilvēks, kurš uzrodas mūsu dzīvē ir skolotājs. Kāds māca būt spēcīgākam, kāds gudrākam, kāds māca piedot, kāds būt laimīgam un priecāties par katru nodzīvotu dienu. Izstāžu atklāšanas dienā mūsu dzīves skolotājas, arī tiešā nozīmē skolotājas bija dzelzavietes Līga Klusa ar  gleznu izstādi un Ārija Grigorjeva ar adīto lakatu izstādi.
Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja ne tikai  iedvesmoties, bet arī ieklausīties un iesaistīties personīgā sarunā ar  pieredzes bagātajām māksliniecēm.                      
Līga Klusa mīlestību uz gleznošanu atklāj savās dzejas rindās, kas  lasāmas dzejoļu krājumā ”Nenoticiet savām acīm”:

Nevis krāsas, bet prieku
lieliem , dzelteniem triepieniem
uz audekla lieku.

Un man no jums,
pasaules labumi,
nevajag ne nieku.

Tikai vienu lūdzu-
Paradīzē, lai ar visu
krāsu tieku!

Ārijai Grigorjevai adīšana ir radošs, mierīgs un nenogurdinošs darbs. Laba garastāvokļa veicinātājs, jo darba rezultāts – skaisti izadīta manta – priecē gan pašu, gan citus.
Paldies visiem mūsu bibliotēkas lasītājiem, pasākumu viesiem un apmeklētājiem!

Image "bn-19-3.jpg"   Image "bn-19-4.jpg"