Dzejas dienas 2018


25.septembrī pati daba bija parūpējusies, lai Dzejas dienas dalībnieki – Dzelzavas internātpamatskolas skolēni un skolotāji, justos labi un varētu izbaudīt ne tikai dzeju, bet arī skaisto apkārtni, jo diena bija patīkami silta un saulaina.
Dzejas dienu pasākumā viesojās Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja Vineta Truhanova.

Image "dzd-1.jpg"   Image "dzd-2.jpg"

Visus sanākušos priecēja gan saulītes siltie stari, gan katra izpildītāja mīļākās dzejas rindas Latvijas simtgadē. Par Dzejas dienas īpašo  kopsaucēju kļuva Māras Zālītes dzejolis “Tik un tā”. Bērniem tuvi bija Māras Cielēnas, Vitauta Ļūdēna, Pētera Brūvera, Maijas Laukmanes, Jāzepa Osmaņa u.c. autoru dzeja. Tradicionāli, pasākuma otrā daļa norisinājās skolas pagalmā, kur katrs uz trotuāra zīmēja savu dzejoli un priecēja apkārtējos ar savu radošumu.