Bibliotekārā stunda “Bibliotekāra profesija”


Image "stunda-11.jpg"
   Lai iepazītos ar bibliotēkas struktūru un noteikumiem, kā arī uzzinātu bibliotekāra profesijas noslēpumus, 2018. gada 27. aprīlī un 3.maijā Dzelzavas 1.bibliotēku apmeklēja Dzelzavas pamatskolas 3.- 4.  un 6.klases skolēni.

Ekskursijā pa bibliotēkas telpām skolēni tika iepazīstināti ar principiem, pēc kuriem vadoties, grāmatas tiek izvietotas plauktos, bērni uzzināja to, ka katrai grāmatai plauktā ir stingri noteikta vieta pēc tematiskā un alfabētiskā dalījuma. Tika noskaidrota arī grāmatas uzbūve, piemēram, kas ir titullapa, grāmatas vāks, muguriņa utt.

Komplektēšanas procesā grāmata tiek bibliogrāfiski apstrādāta, lai varētu turpināt ceļu pie lasītāja jau kā bibliotēkas krājuma sastāvdaļa. Lasītavā savukārt tika noskaidrots, kas ir uzziņu literatūra un periodiskie izdevumi.

Lasītavā bija aplūkojama foto izstāde „Viena diena bibliotēkas dzīvē”, apskatot to kopā ar vadītāju, bērni redzēja, ka ir bibliotekāra darbs ir daudzpusīgs un neparedzams, nekad nevar zināt kāda būs darba diena, kādi lasītāji atnāks, kādas uzziņas jeb palīdzība būs nepieciešama. Taču bez lasītāju apkalpošanas ir daudz neredzamā darba: dažādas atskaites, dokumentācija, novadpētniecības darbs, pasākumu organizēšana.

Image "stunda-1.jpg"   Image "stunda-2.jpg"

Lai kļūtu par bibliotekāru, ir jāmācās - kā jebkurā citā profesijā - gan akadēmiski (to var darīt dažādās augstskolās), gan praktiski. Bibliotekāriem ir sava speciālā literatūra un iznāk savs žurnāls „Bibliotēku Pasaule” par aktuālām bibliotēkzinātnes lietām.


Bibliotēku nedēļas ietvaros vadītāja aicināja iesaistīties akcijā ”Fotogrāfija ar grāmatu” jeb “Es esmu grāmata”. Atsaucība bija lieliska un pasākums noslēdzās ar radošu dzirksti un prieku pārvērsties.

Image "stunda-3.jpg"   Image "stunda-4.jpg"

Image "stunda-5.jpg"   Image "stunda-6.jpg"

Image "stunda-7.jpg"   Image "stunda-8.jpg"

Image "stunda-9.jpg"   Image "stunda-10.jpg"

Lai lauztu stereotipus, ieraudzītu, kāds ir grāmatas ceļš pie lasītāja, ko nozīmē periodikas aprakstīšana, kā top bibliotēkas E-katalogs un kā tajā prasmīgi meklēt informāciju, kāda ir bibliotekāra darbadiena u. c., apmeklējiet bibliotēku, nāciet ekskursijās! Uz tikšanos bibliotēkā!