Bibliotēku nedēļa 2018: “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”


Image "bn-18-1.jpg"
2018. gada Bibliotēku nedēļa notiek laikā no 23.–29. aprīlim, un tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Arī Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka, domājot par šī gada Bibliotēku nedēļas tēmu “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” piedāvāja retrospektīvu izstādi par bibliotēku pirms pieciem gadiem un šodienas iespējām.

Gadi iet uz priekšu. Sabiedrība mainās, mainās arī lasītāji un to prasības pret bibliotēku un tās darbu. Ienākot modernajām tehnoloģijām var strādāt daudzpusīgāk, ievērojot katra intereses. Bibliotēkā var nokopēt, izdrukāt, noskenēt, veikt  maksājumus, iegūt plašu informāciju un to visu sniedz internets. Kā mēs bez tā dzīvojām? Bērniem ir savs bērnu stūrītis ar grāmatām, spēlēm, puzlēm. Protams, arī tagad galvenā ir Grāmata. Vienmēr gribas, lai lasītājs saņemtu atbildes uz visiem jautājumiem, ar kuriem viņš atnācis uz bibliotēku. Tāpēc bibliotekāres tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas kursi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir loģisks solis tālākai izaugsmei.

Image "bn-18-2.jpg"   Image "bn-18-3.jpg"

Bibliotēkas nedēļā tika akcentēts darbs ar bērniem un pusaudžiem, uz jaunām aktivitātēm rosinot arī pieaugušos. Apmeklētājus priecēja Dzelzavas PII ”Rūķis” Bērnu žūrijas ekspertu zīmējumu izstāde ”Pēkšņi vairs neesmu viens, no grāmatām draugi izkāpj” un Cesvaines mākslas studijas dalībnieces Ņinas Truhanovas gleznu izstāde. Šajā nedēļā bibliotēku apmeklēja Dzelzavas pamatskolas 3. un 6.klase ar mērķi izzināt bibliotekāra profesiju. Savu īpašo attieksmi pret Grāmatu apmeklētāji varēja parādīt akcijā ”Fotogrāfija ar grāmatu”.