Grāmatu svētki - 2016


Image "grsv_4_2016.jpg"
  15.aprīlī  ikgadējie Grāmatu svētki Madonā bija lielākais notikums kultūras nozarē. Madonas novada bibliotēkā norisinājās dažādas aktivitātes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem – izstādes, tikšanās ar rakstniekiem, aktieriem un māksliniekiem. To, ka lasīt vajag gan lieliem, gan maziem, Grāmatu svētkos uzsvēra ”Lauku bibliotēku atbalsta fonda” dibinātāja Biruta Eglīte. Grāmatu komercizstādē par izdevēju cenām varēja iegādāties lasāmvielu no izdevniecībām Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Avots, Divpadsmit, Latvijas Grāmata.

Image "grsv_2_016.jpg" Image "grsv_1_2016.jpg"

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka ar saviem čaklajiem Bērnu žūrijas ekspertiem Grāmatu svētkus apmeklē katru gadu. Tā ir balva par darbu lasot un vērtējot Bērnu žūrijas grāmatas. Šogad Madonas bibliotēkā radošuma stundā ekspertiem bija iespēja tikties ar  mākslinieci Signi Ērmani-Ļitvinu, kura dalījās pieredzē par to kā top ilustrācijas grāmatām. Īpaši cieša sadarbība māksliniecei izvērsusies ar Madonas novada dzejnieku Uldi Ausekli un viņa dzejoļu grāmatu ilustrēšanu bērniem.

Image "grsv_3_2016.jpg" Image "grsv_5_2016.jpg"

Tad sekoja ”Lielā ķeza” – muzikāla tikšanās ar autoru Uldi Punkstiņu, kurš atraktīvi un saistoši iepazīstināja ar savu mūzikas projektu. Tika kopīgi dziedāts un skatīts vizuālais materiāls.
Izbaudījuši Grāmatu svētku gaisotni, emocionāli uzlādēti, uz mājām devāmies ar domu atgriezties pēc gada pēc jauniem iespaidiem.