Dzelzava Valentīnas Kalējas pasteļos


Image "kalēja.jpg"
29.janvārī Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā tika atklāta mākslinieces Valentīnas Kalējas eļļas pasteļu izstāde par Dzelzavu. Darbi tapuši pēdējos gados un katram interesentam, kurš apmeklēs izstādi būs intriģējoši ieraudzīt Dzelzavu no mākslinieces skatu punkta. Gleznas ir vidēji liela formāta darbi ar Dzelzavas pagasta iedzīvotājiem visu izsakošiem nosaukumiem „Dzelzava”, „Sīmašas”, „Boķi”, „Skola Dzelzavā”, „Stārķu salidojums ”Birzniekos””, „Silasētas”. Dzelzavas nākotni māksliniece saredz lauku apsaimniekošanā un lauksaimniecības attīstībā. Par to vēsta 2014.gada darbs ”Dzelzava atdzimst”, kur mākslinieces skatiens vērsts uz SIA „Agro Dzelzava” jauno piena kompleksu „Vārpas”. Izstādi papildina arī citi Latvijas ainavu uzrunājoši darbi  kā  Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs ”Braki”, „Kokneses pilsdrupas’, „Tirzas baznīca” u.c.

Valentīna Kalēja dzīvo Dzelzavas pagastā 20 gadus, bet dzimtas saknes nāk no Sanktpēterburgas. Stipras saites vieno Valentīnu ar Latviju un Dzelzavas pagastu, jo viņas dzīvesbiedrs ir dzelzavietis  Jāni Kalējs, kurš, savukārt, cieši saistīts ar mākslinieka Arija Skrides dzimtu.

Māksliniece strādā pasteļtehnikā, piedalījusies vairākās Madonas novada mākslinieku kopējās izstādēs un personālizstādē Madonas muzejā. Dalība ir ņemta arī izstādēs Sanktpēterburgā, Krievijā un aiz tās robežām. Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā šī bija pirmā tikšanās ar mākslinieci Valentīnu Kalēju. Izstādes atklāšanā īpaši nozīmīgs klātesošajiem bija profesionāls skatījums uz  Valentīnas Kalējas darbiem, ko sniedza mākslinieki Valērijs Baida un Maija Jakoviča. Ierakstos viesu grāmatā viskodolīgāk savu cieņu, mīlestību un apbrīnu ir paudis Dzelzavas pamatskolas kolektīvs: ”Paldies māksliniecei Valentīnai Kalējai par  mūsu pagasta un Dzelzavas pamatskolas saglabāšanu augstvērtīgi mākslinieciskās gleznās, kurās raugoties sajūtams gaišums, piederība savai dzīves vietai un paliekoša vērtība nākamajām dzelzaviešu paaudzēm! Vēlam veiksmi un radošus redzējumus iemūžinot gleznās mūsu Dzelzavu!”.Izstāde apskatāma līdz 30.martam. Laipni aicināti Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā!