Dzejas dienas - 2016


Image "publik-1.jpg"
„Katriem svētkiem ir savas īpašības. Dzejas dienas ir rudenīgas, saulainas dienas ar asterēm un dzejoļiem.
Dzeja top no cilvēku dzīves un tās notikumiem. Dzeju nevar tāpat vien izgudrot. Dzeju nevar dabūt par brīvu, neatdodot pretī savas dzīves laika...”                
                   Inese Zandere


Dzejas dienas Dzelzavā ir ieskandinātas! Turpinot ikgadējo tradīciju, 16.septembrī Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka sadarbībā ar Dzelzavas internātpamatskolu ieskandināja Dzejas dienas. Bibliotēkas vadītāja Vineta Truhanova mēģināja uzburt un radīt dzejas pasauli no Māras Cielēnas, Leona Brieža un Pētera Brūvera jaunākajām dzejoļu grāmatām, reizē arī nedaudz atklājot dzejnieku personības.

Image "berni-1.jpg"  Image "zime-1.jpg"

Radot savu dzejas iniciāli – vienīgo un neatkārtojamo, internātpamatskolas skolēni dzejas lasījumus „Dzeja uz skatuves” izpildīja atraktīvā veidā. Katra klase dzeju skandēja kā mazu teātra uzvedumu. Ar pacilātu noskaņojumu un saules stariem apspīdēti mēs uzsākām dzejas rotaļu – bērniem bija uzdots uzdevums, sev tuvo un mīļo dzejoli uzzīmēt uz bruģa pie skolas, lai priecētu arī citu acis un sirdis. Kopā pavadījām jaukus mirkļus. Dodoties projām ikviens saņēma mazu balviņu ar dzejas dienas apsveikumu.