Dzejas stunda ”Mākonīts un Mākonīte”


Image "Tituls.jpg"
  Septembris ir brīnišķīgs laiks: vēl var noķert siltos saules starus pēdējās atvasaras dienās un var jau sākt lasīt krāsainās kļavu lapas un brūnos kastaņus, un... klāt ir arī ikgadējās Dzejas dienas.

18.septembrī bibliotēkā uz dzejas stundu „Mākonīts un Mākonīte” pulcējās Dzelzavas pamatskolas 1.klases skolēni skolotājas Sanitas Kļaviņas vadībā. Pasākumā tika runāts par Dzejas dienām un kāpēc cilvēki tās svin. Īpaša uzmanība pasākumā tika veltīta dzejnieka J.Raiņa un Aspazijas jaunajai grāmatai ”Dzejoļi bērniem”. Bērni iepazinās ar abu dižo personību, Raiņa un Aspazijas, dzīvi un bērnu dzeju. Katram labi pazīstami ir J.Raiņa dzejoļi par lellīti Lolīti, Kaķenīti, Grāmatu, kura “visu izteic bez mēles” vai Aspazijas Circenīša Ziemassvētki, Pasaciņa. Noteikti katrs no mums varētu nosaukt arī savu iemīļotāko bērnu dzejoli. Visi kopā noskatījāmies mākslinieces Maijas Špaltes multfilmu ”Mākonīts un Mākonīte”, kas veidota pēc Raiņa vārdiem un Imanta Kalniņa mūzikas. Tad sekoja īpašais brīdis – bērni uzstājās ar iepriekš sagatavotu dzejoli.

Image "Dz1.jpg"   Image "dz2.jpg"

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja aicināja pirmklasniekus iesaistīties VKKF atbalstītajā lasīšanas veicināšanas mērķprogrammā ”Bērnu žūrija-2015”, kas piedāvā izlasīt un novērtēt 6 grāmatas savā vecuma grupā, no kurām divas ir dzejoļu grāmatas. Un viena no tām ir Jāņa Raiņa dzejoļu krājums ”Puķu lodziņš” ar krāšņām mākslinieka Induļa Zvagūža ilustrācijām, kas iepriecinās gan mazos lasītājus, gan viņu vecākus. Apņēmības pilni bērni izvēlējās pirmo žūrijas grāmatu, ko lasīt brīvajā laikā.

Image "Dz3.jpg"   Image "Dz4.JPG"

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka aicina septembrī - dzejas mēnesī – apmeklēt izstādi veltītu latviešu izcilajam dzejniekam un dramaturgam Jānim Rainim, kuram 11.septembrī atzīmējam 150 gadu jubilejas grāmatu un citu materiālu izstādi.

Image "Dz5.jpg"   Image "Dz6.jpg"