Lielā talka Dzelzavas 1.bibliotēkas graviņā.


Sestdien, 26.aprīlī Lielā talka arī pie Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas. Jau agri pavasarī graviņu pie bibliotēkas sakopa pagasta pārvaldes pakļautībā esošie darba meklētāji. Mūsu uzdevums bija nozāģēt vecos pāraugušos ceriņkrūmus, sagrābt pērno zāli, savākt  un sadedzināt zarus, lai tad, kad zālīte būs paaugusies, to varētu bez bažām appļaut. Tika sagatavota augsne un iesētas puķu sēklas lielajā, apaļajā puķu dobē, lai vasarā bibliotēkas viesus un garāmgājējus priecētu krāšņi saplaukušais puķu grozs. Tagad bibliotēkas apkārtnes ainava ir sakopta un tīra. Jaunieši kopā ar bibliotēkas darbiniekiem strādāja čakli un aizrautīgi. Pēc darba visi talcinieki tika cienāti ar tēju un pīrāgiem. Noskaņojums visiem bija pozitīvs un pacilājošs.