Grāmatu svētki - 2014


4.aprīlī Madonā notika 13. Grāmatu svētki, pulcinot vienuviet grāmatu izdevējus, grāmatu autorus, deputātus, lielus un mazus grāmatu mīļotājus. Arī Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka pulcināja kopā savus  lasītājus, lai kopīgi baudītu Grāmatu svētku aktivitātes un gaisotni.

Image "kopskats_1vsk.jpg"   Image "kopskats-2.jpg"

Madonas kultūras namā Grāmatu komercizstādē piedalījās izdevniecības Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Avots, Divpadsmit. Pircēji varēja piedalīties jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”. No Dzelzavas  laimīgā loze krita Kristiānai Pamšei, Sarmītei Vanagai un Monikai Kantelei.
Madonas pilsētas 1. vidusskolā apskatījāmies 211.Madonas jaunsargu vienības apmācības ekipējumu un uzskates līdzekļus. Protams, vislielākā interese bija par ieročiem un iespēju uzlaikot ekipējumu. Instruktors atbildēja arī uz visiem interesējošiem jautājumiem par jaunsargu darbību.

Image "plintes-1.jpg"   Image "plintes.jpg"

Madonas Valsts ģimnāzijā mūs gaidīja tikšanās ar grāmatas „Latvijas leģendas” sastādītāju Pāvilu Raudoni (Jumava) un saruna bija par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku. Madonas pilsētas 2. vidusskolā „Veselīga saruna bez moralizēšanas - par īstiem draugiem un draudzenēm." Tikšanās ar žurnāla “36,6” radošo komandu .

Image "veseliba-1.jpg"   Image "legendas.jpg"

Madonas novada bibliotēkā „KIKK jeb Kas ir kultūras kanons” - radošās darbnīcas gaidīja arī Dzelzavas pamatskolas  2.klašu skolēnus.  Kopā ar LNB Bibliotēku konsultatīvā centra pārstāvēm skolēni atraktīvi darbojās Madonas kultūras namā par „Latvijas kultūras kanona literatūras vērtībām" rosināja domāt rakstniece Nora Ikstena, žurnāliste Gundega Blumberga un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa. Kultūras kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības izjūtu Latvijai. Šobrīd kultūras kanona izveide ir noslēgusies un kultūras kanonu veido 99 kultūras vērtības.

Image "ikstena.jpg"   Image "pie-ikstenas2.jpg"

Kultūras kanonā iekļautie literātu darbi:

Eriks Ādamsons (1907—1946) "Smalkās kaites" (1937)
Vizma Belševica (1931—2005) "Gadu Gredzeni" (1969), "Dzeltu laiks" (1987), triloģija "Bille" (1995—1999)
Uldis Bērziņš (1944) dzeja
Rūdolfs Blaumanis (1863—1908) noveles, "Indrāni" (1904)
Aleksandrs Čaks (1901—1950) "Mana paradīze" (1932), "Mūžības skartie" (1937—1939)
Regīna Ezera (1930—2002) "Zemdegas" (1977)
Jānis Jaunsudrabiņš (1877—1962) "Baltā grāmata" 1921, "Aija" 1911—1925
Reinis un Matīss Kaudzītes (1839—1920; 1848—1926) "Mērnieku laiki" (1879)
Kārlis Mīlenbahs (1853—1916) "Latviešu valodas vārdnīca"
Jānis Poruks (1871—1911) "Pērļu zvejnieks" (1895)
Rainis (1865—1929) "Gals un sākums" (1912), "Uguns un nakts" (1905)
Kārlis Skalbe(1879—1945) "Ziemas pasakas" (1913)
Ojārs Vācietis (1933—1983) "Si minors" (1982)
Imants Ziedonis (1933—2013) "Es ieeju sevī" (1968), "Taureņu uzbrukums" (1988), "Epifānijas" 1. un 2. grāmata (1971—1974)

            Image "riga-pekina.jpg"            Image "rig-pek-gram.jpg"

Grāmatu svētku noslēgumā visi pulcējāmies uz „Rīga - Pekina jeb ceļošana un izdzīvošana ne-sezonā” muzikāli virtuālu ceļojumu kopā ar aktrisi Ilonu Balodi un mūziķi Rolandu Ūdri. No Rīgas līdz Pekinai – jā, tieši tik tālu ceļu vairāk nekā 7 mēnešu garumā mēroja aktrise Ilona Balode un mūziķis Rolands Ūdris. Ceļojums viņiem sanāca diezgan netradicionāls – Balode un Ūdrītis tajā devās bez finansiāliem iekrājumiem, paļaujoties uz veiksmi, ļaužu labvēlību un savu izturību. Šajā laikā viņi dzīvoja gan kā noplukuši klaidoņi, gan kā īsti karaļi – izbaudīja ielu un klubu muzikantu dzīvi, gulēja viesnīcās, parkos, pludmalēs un vilcienu stacijās. Satika milzum daudz dažādu cilvēku, pieredzēja Kaukāza pretrunas, musulmaņu pasaules brīnumus, hindu dīvainības, Pakistānas viesmīlību, kā arī Ķīnas sociālisma varas priekšrocības un mīnusus.