Kontakti


Vineta Truhanova - Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja
            
Adrese: "Jaunliepiņas",  Dzelzava,  Madonas novads,  LV - 4873

Darba laiks:
P. BRĪVDIENA
O. 9.00 - 17.00
T. 9.00 - 17.00
C. 9.00 - 17.00
P. 9.00 - 17.00
S. 9.00 - 13.00
Sv. BRĪVDIENA

Bibliotēka slēgta katra mēneša otrajā trešdienā.


Tālrunis: 371-64829047  

Mājas lapa:http://dzelzbibl.eu

Ko darīt bibliotēkā?

Šeit piedāvājam jums īsu ieskatu un iespējas, kā izmantot un ko darīt Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā.

• Apmeklē bibliotēkas  izstādes
• Izmanto bezmaksas internetu
• Bibliotēkas telpās izmanto abonētās datubāzes (letonika.lv. , news.lv, filmas.lv)
• Izmanto  Madonas novada  bibliotēku elektronisko katalogu
• Izmanto datorizdrukas, kopēšanas, skenēšanas pakalpojumus
• Apmeklē bibliotēkas pasākumus
• Lasi krājumā esošās grāmatas, laikrakstus, klausies ierakstus
• Pasūti grāmatas no citām bibliotēkām
• Izmanto novadpētniecības materiālus
• Izmanto WiFi piekļuvi visā bibliotēkā
• Saņem uzziņas un konsultācijas no bibliotēkas vadītājas


Reģistrēties un kļūt par bibliotēkas lasītāju ir ļoti vienkārši. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Informācija par iedzīvotājiem un bibliotēkas lietotājiem 2016.gadā


- iedzīvotāju skaits 1280

- bibliotēkas lietotāju skaits 372

- dzimums: vīrieši 130,sievietes 242

- ekonomiskais statuss: strādājošie 167, pensionāri 51, skolnieki 120, studenti 17, bezdarbnieki 17Statistika par 2016.gadu


Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka tiek attīstīta kā daudzfunkcionālas informācijas, izglītības un saturīga laika pavadīšanas iestāde. Bibliotēkas darbības prioritātes ir darbs ar krājumu, darbs ar apmeklētājiem un bibliotekāres profesionālās pilnveides darbs. Paldies visiem bibliotēkas lietotājiem, kuri dāvāja bibliotēkai grāmatas un periodiku!Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2016. gadā

- bibliotēkas apmeklējumu skaits gadā -4366

- bibliotēkas izsniegums gadā - 5194

- uzziņas un konsultācijas gadā - 72
Grāmatu komplektēšana:(grāmatu skaits/summa)

Dzelzavas pagasta pārvaldes  līdzekļi          110 grāmatas par EUR 933,00
Dāvinājumi                                               64 grāmatas par EUR 350,00
Projektu                                                   19 grāmatas par EUR [137,00]              kopā:193 grāmatas par EUR 1420,00