Valdis Ķikuts


Dzīve un radošā darbība


Image "kikuts.jpg"  Valdis Ķikuts (dzimis 1954.gada 7.decembrī Alūksnes rajona Alsviķu ciemā)- gleznotājs.

Bērnību pavadīja Limbažu pusē – Ungurpilī un Gulbenes rajonā Litenē. Pusaudža gadi - tēva mājās Dzelzavā. Ieguvis pamatskolas izglītību Cesvaines vidusskolā, mācības turpināja Rīgā - Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Pēc tās absolvēšanas iestājās Jāzepa Vītola Valsts konservatorijā. Šajā laikā tika uzņemts un strādāja Radio un Televīzijas simfoniskajā orķestrī Vasilija Sinaiska vadībā.

1986.gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru absolvēja 1991.gadā kā bakalaurs, vēlāk iegūstot mākslas maģistra grādu.

2003.gadā ieguva izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā Liepājas pedagoģijas akadēmijā, kur arī strādāja par vieslektoru mākslas darbmācības katedrā.

Šobrīd mākslinieks apkopo mākslas maģistra un izglītības zinātņu maģistra zināšanas doktora disertācijas darba izstrādē un strādā par pasniedzēju LU PPF.

Valdis Ķikuts ir marīnists, viens no nedaudzajiem profesionālajiem "jūras vīriem" Latvijā, kas kopj marīnas žanru. Mākslas pasaulē tiek uzskatīts, ka Valdim Ķikutam ir spēcīgākās jūras ainavas Latvijā. Jūra viņu interesēja jau studiju laikā, vēl mācoties mūzikas vidusskolā - jau tad viņš zināja, ka mācīsies gleznot.

Valdis Ķikuts ir Mākslinieku Savienības biedrs. Viņa darbi tikuši izstādīti gan Latvijā, gan aiz valsts robežām – Hamburgā un Amsterdamā. Daudzu kolekcionāru privātajās kolekcijās Vācijā, Zviedrijā, Francijā, Anglijā, Austrālijā, ASV, Izraēlā un citur atrodas V.Ķikuta gleznas. Mākslinieka darbus labprāt iegādājas marīnas žanra cienītāji Latvijā un citviet pasaulē.

Katru gadu mākslinieks sarīko vairākas personālizstādes, piedalās kopizstādēs, kā arī aktīvi ņem dalību mākslinieku plenēros „Pilsēta un jūra”, kuri notiek Liepājā.

Glezniecisko izteiksmes līdzekļu amplitūda ir visai plaša - no smalkiem lazējumiem līdz aktīviem triepieniem, tā atklājot satura un formas vienotību. Tonāli meistars it kā rotaļājas - no smalkām toņu pārejām līdz spoži atklātai mozaīkai. Līdzās latviešu glezniecībā izkoptām pelēko toņu gammām mākslinieks strādā arī kontrastējošu krāsu skalas salikuma nebeidzamajās variācijās. Jūras tēls tiek izspēlēts no klusināta saulrieta un sastingušiem miglas rītiem līdz bangojošām ūdens vērpetēm, kas triecas pret krastu. Vērojot gleznas nevar nepieminēt debess lomu- it visos darbos tai iedalīta līdzvērtīga vieta. Mākslinieks, mainot horizonta līniju, akcentē jūras un debess savstarpējo saistību vienotā gleznas tēlā. Vienlīdz meistarīgi ar plašu vērienu jūras tēls ietverts lielfomāta gleznojumos un klusināti stāstošajās mazajās miniatūrās, kuras emocionāli uzrunā ar savu izteiksmīgo saturu. Māksliniekam ir tuvs reālistiskais romantisms.