Kārlis Pamše


Dzīve un radošā darbība


Image "pamse.jpg"   Kārlis Pamše (dzimis 1917. 31. III Virānes pag.(tagad Dzelzavas), miris 2015. 09.IX Rīgā) – aktieris, režisors, teātra vēsturnieks, rakstnieks.

Vecāki kalpotāji Dzelzavas muižā.
Kārlis Pamše beidzis Jaungulbenes lauksaimniecības skolu, Drāmas teātra studiju(1947) un Latvijas Valsts Konservatorijas Teātra fakultātātes Režijas nodaļu(1953).

1944-1965 darbojās Drāmas teātrī: sākumā aktieris, no 1953 režisors. Kopš 1966 režisors Rīgas Operetes teātrī. „Trejmeitiņas”, „Cirka princese”, „Peldētāja Zuzanna”, dziesmu spēle ”Zaļā pļava” – tie ir tikai daži no viņa iestudētajiem darbiem Operetē. Pasniedz aktiera meistarības stundas Teātra fakultātes studentiem. Darbojas radio iestudējot vairākus radiolasījumus. Darbojas teātra kritikā.

Nozīmīgākie iestudējumi:

A.Upīša ”Balss un atbalss” (1954),

N.Pagodina ”Trešā patētiskā” (1958),

A.Kasonas ”Trešais vārds”(1958),

T.Dreizera ”Amerikāņu traģēdija”(1960)

K.Potera ”Skūpsti mani, Ket!”(1966)Sarakstītās grāmatas:

Es zagu - Rīga : A. Mellupes SIA BO "Likteņstāsti", 2004 (Talsu tipogr. un dizaina centrs). Sērija Latvijas teātra zvaigznes.

Anta Klints : sarunas.-[Rīga] : Likteņstāsti, [2002] (Talsi : Talsu tipogrāfija un dizaina centrs). Sērija Latvijas teātra zvaigznes. Grāmata nāk klajā Kārļa Pamšes 85.dzimšanas dienas priekšvakarā.

Mani draugi un citas nepatikšanas : atmiņas, blēņas -- te nopietnība, te šķitums.- Rīga : A.Mellupes SIA BO "Likteņstāsti", 1999 : Latvijas-Somijas SIA "Madonas poligrāfists". Latviešu aktieris un režisors grāmatā kavējas savās bērnības atmiņās, stāsta par dažādām bērnu dienu blēņām.

Operetes karuselī : Stāsts par Edgaru Zveju .- Rīga : RaKa, 1997.

Mana īsbiogrāfija, kas izvēršas garumā 33 notikumos.- Rīga : Anitas Mellupes SIA BO "Likteņstāsti", 1997 Talsu tip. un dizaina centrs. Režisoram K. Pamšem pretī nākusi dzīve ar raibu raibajiem notikumiem. Autors uzskata, ka katrā notikumā, kas ar viņu noticis, jādalās vēl ar kādu. K. Pamšes īsbiogrāfija ietverta 33 notikumos, kuros viņš dalās ar mums. Grāmata veltīta režisora jubilejai 1997.gada 31.martā.

Ja mana dzīve būtu tik mana vien... : mazi stāsti par teātri.- Rīga Liesma, 1989 (Tip."Cīņa"). Saturā par: Daci Akmentiņu, Ādolfu Alunānu, Alfrēdu Austriņu, Mildu Brehmani-Štengeli, Mihailu Čehovu, Jēkabu Duburu, Valtu Grēviņu, Mariju Leiko, Aleksi Mierlauku, Olgu Resnevici-Sinjorelli, Bertu Rūmnieci, Jāni Simsonu, Birutu Skujenieci.

Ja visas pasaules bērni ... : Scenārijs - montāža dzejas dienu sarikojumam bērniem : Māc. līdz. Kult. un izglīt. darbin. tehnikuma audzēkņiem / LPSR Kult. m-ja. Māc. iest. metod. kabinets. - Rīga, 1976

Nemierā ar sevi : Stāsts par aktrisi L. Špīlbergu .- Rīga : Liesma, 1966.