Guntis Jānis Eniņš


Dzīve un radošā darbība


Image "eniņš.jpg"  Guntis Jānis Eniņš (dzimis 1933. gada 18. jūnijā Rīgā) ir dabas pētnieks, publicists un sabiedrisks darbinieks.
Dzimtas saknes nāk no Dzelzavas pagasta. ”Ķonēnu” mājās pavadīti pirmie dzīves gadi un  bērnība.

Mācījies Rīgas 30. pamatskolā, Rīgas būvniecības tehnikumā, Rīgas Republikāniskajā neklātienes vidusskolā. 1968. gadā absolvējis Rīgas Politehniskā institūta Aparātu būves un automatizācijas fakultātes vakara nodaļu.

No 1962. līdz 1970. gadam bijis inženieris Latvijas Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtā, no 1971. līdz 1991. gadam strādājis par inženieri Veselības aizsardzības ministrijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnu zinātniski pētnieciskajā institūtā.No 1991. līdz 1993. gadam bijis Latvijas Dabas un pieminekļu biedrības padomnieks. Nodibinājis atklāto sabiedrības fondu "Dabas retumu krātuve", 1998. gadā kļuva par fonda vadītāju.
1995. gadā ticis ievēlēts 6. Saeimā no Tautas kustības "Latvijai" saraksta. Saeimas sasaukuma laikā mainījis frakcijas. 2001. gadā kandidēja uz vietu Rīgas domē no Latvijas Zaļā partijas saraksta, tomēr netika ievēlēts. Par deputātu kļuva 2002. gadā. Vēlāk bijis arī 9. Saeimas deputāts uz laiku, kamēr partijas biedrs pildīja ministra pienākumus.

No jaunības interesējies par Latvijas dabu. Kopš 1975. gada pēta Latvijas dabas pieminekļus. Ir apzinājis un aprakstījis vairāk nekā 900 dižkokus. PSRS laikā Eniņš arī panāca, lai tiktu aizliegta dižkoku spridzināšana. Vēl ir nodarbojies ar dižakmeņu, kultakmeņu, alu, pazemes ezeru pētīšanu. Ir vairāku pilskalnu atklājējs. Publicējis vairāk nekā 600 rakstu, ir vairāku grāmatu autors vai līdzautors.

1995. gadā apbalvots ar piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
2000. gada 15.februārī Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda doktora grāds ģeogrāfijā.
2015. gada 6. oktobrī Veidenbauma prēmija.

Gunta Eniņa darbi

Grāmatas

Āboltiņš Ojārs. Gaujas senieleja / O.Āboltiņš, G.Eniņš. - Rīga : Liesma, 1979. - 133, 3 lpp., 36 lpp. il. : il., k. - (Stāsti par dabu).
/ G.Eniņš ; Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība, Latvijas PSR ZA Bioloģijas institūts. - Rīga : Zinātne, 1982. - 93, 2 lpp., 8 lpp. iel. : il. - (Daba un mēs).
Titmane A. Rīgas zaļā josla / A.Titmane ; G.Eniņa fotoatt.. - Rīga : Zinātne, 1982. - 59 lpp., 4 lp. krās. il. : tab.
Aizsargājamo koku un krūmu uzskaites un mērīšanas metodika / [sagat: G.Eniņš, A.Zvirgzds]. - Rīga, 1983. - 15 lpp., 1 ats. lp. il. : tab.
Eniņš Guntis. Tepat Latvijā : [stāsti un tēlojumi] / Guntis Eniņš ; [Mārītes Romānes priekšv.]. - Rīga : Liesma, 1984. - 188, [2] lpp., [32] lpp. il. - (Stāsti par dabu).
Eniņš Guntis. Alas Latvijā / Guntis Eniņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 76 lpp. : il., kartes. - (Latvijas mazā enciklopēdija ; 6).
Eniņš Guntis. 100 dižākie un svētākie : [[par Latvijas dižkokiem] / Guntis Eniņš - Rīga : Lauku Avīze, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 293, [2] lpp. : il., ģīm., tab., kartes ; 29 cm. - Bibliogr.: 288.-289. lpp. (43 nos.).
Eniņš Guntis. Nezināmā Latvija : ūdeņi, klintis, akmeņi, koki un alas- vairāk nekā 70 dabas brīnumu / Guntis Eniņš, teksts un foto ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atb. redaktore Evija Veide ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 321, [2] lpp. : fotogr., kartes. - Literatūra: 320.- 321. lpp.


Publikācijas periodiskajos izdevumos

Eniņš Guntis. Devona laikmeta liecinieces - klintis : [par klintīm Latvijā : stāsta pētnieks] / Guntis Eniņš ; pierakst. Gunita Gaide // Apelsīns. - ISSN 1691-1083. - Nr.9 (2004, sept.), [16.]-17.lpp.
Eniņš Guntis. Jūrmalas priežu izciršana : [sakarā ar Jūrmalas iedzīvotāju protestiem pret Jūrmalas pils. attīstības plāna groz. paredzēto dabas pamatnes pārveidošanu] / Guntis Eniņš // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.92 (2006, 15.jūn.), 2.lpp.
Eniņš Guntis. Kur lielo sāpju patiesākā vieta? : [par pieminekļa celšanu padomju varas represijās cietušajiem] / Guntis Eniņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.200 (2006, 26.jūl.), [1.], 7.lpp.
Eniņš Guntis. Neļausim iznīcināt latvisko ainavu : [par nelikumīgu koku aleju izciršanu Kaives (Cēsu raj.), Dundagas (Talsu raj.) u.c. pagastos] / Guntis Eniņš ; tekstā stāsta akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" 3.ceļu pārvaldes direktors Vitolds Bērziņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.21 (2005, 22.janv.), 7.lpp.
Eniņš Guntis. 100 dižākie un svētākie : [par aizsargājamiem kokiem - Ceipu upurozolu (Zviedru Ķēniņa ozols) pie Ceipu mājām (Valmieras raj.) un Rietekļa paegli (Valmieras raj.) ] / Guntis Eniņš // Vides Vēstis. - ISSN 1407-2939. - Nr.1 (2008, janv.), 28.-29.lpp.
Eniņš Guntis. Starp smēķētājiem ir arī pieklājīgi cilvēki : [sakarā ar "Smēķēšanas ierobežošanas likuma" spēkā stāšanos] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.182 (2006, 8.aug.), 2.lpp.


Literatūra par Gunti Eniņu

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Aleksandrovs Valdis. Ir aleju Piektais gads : [par aleju saglabāšanu] / Valdis Aleksandrovs ; tekstā stāsta atklātā sabiedriskā fonda "Dabas retumu krātuve" vad. Guntis Eniņš, LR vides ministrs Raimonds Vējonis // Medības. Makšķerēšana. Daba. - ISSN 1407-0537. - Nr.3 (2005, marts), 35.lpp.
Aleksandrovs Valdis. Retumkrājēju daudzgalainie koki : [par atklāto sabiedrisko fondu "Dabas retumu krātuve"] / Valdis Aleksandrovs ; tekstā stāsta fonda vad. Guntis Eniņš // Medības. Makšķerēšana. Daba. - ISSN 1407-0537. - Nr.3 (2005, marts), 36.-39.lpp.
Banziņa Anita. Krietns papildinājums dižkoku sarakstam : [par izstādi "Dobeles rajona dižkoki" Dobeles Novadpētniecības muzejā] / Anita Banziņa ; tekstā stāsta dabas pētnieks Guntis Eniņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.44 (2005, 15.febr.), 13.lpp.
Birkmanis Gunārs. Gunta Eniņa darbs rosina daudzus : [sakarā ar dabaspētnieka Gunta Eniņa izstādi par Dobeles raj. dižkokiem Dobeles Novadpētniecības muzejā] / Gunārs Birkmanis // Latvietis Latvijā. - ISSN 1407-5555. - Nr.12 (2005, 24./30.marts), 6.lpp.
Blaua Līga. Laupītājs Adamaitis : [sakarā ar Lietuvas pavalstnieka Leona Adamaiša bandas izdarītajiem noziegumiem Jelgavas apkārtnē 1918.-1922.g.] / Līga Blaua ; tekstā stāsta novadpētnieki Ernests Migliņš un Līga Kronberga, alu pētnieks Guntis Eniņš // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.1 (2005, 7.janv.), 42.-47.lpp.
Daba - vienmēr pārsteidz un iepriecina : [par tikšanos ar Latvijas dabaspētnieku, "Dabas retumu krātuves" vad. Gunti Eniņu Dobeles raj. Centr. bibliotēkā : sakarā ar fotoizstādi "Dobeles rajona dižkoki"] / tekstā stāsta G.Eniņš ; mater. sagat. Baiba Pole // Zemgale. - ISSN 1407-947X. - Nr.51 (2007, 28.apr.), 7.lpp. : ģīm.
Fjodorova Rūta. Saglabāsim retos un interesantos kokus : [par Rūmenes parku (Tukuma raj.)] / Rūta Fjodorova ; tekstā stāsta koku pētnieks Guntis Eniņš // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - ISSN 1407-8252. - Nr.127 (2005, 27.okt.), [1.], 6.lpp.
Galkina Ilze. Neļaus nozāģēt Druvienas svētozolus : [par LR Satiksmes min. vēlmi izcirst ozolu aleju autoceļu rekonstrukcijas dēļ Druvienā (Gulbenes raj.)] / Ilze Galkina ; tekstā stāsta Jāņa Poruka Vecās skolas muzeja direktore Ligita Zvaigznekalne, dabas pētnieks Guntis Eniņš, Gulbenes raj. Ceļu policijas priekšnieks Kārlis Kārkliņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.115 (2006, 28.apr.), [1.], 8.lpp.
Gordons Franks. Piemiņa ir pienākums : vērojumi un pārdomas [sakarā ar G.Eniņa rakstu "Kur lielo sāpju patiesākā vieta?" par pieminekļa celšanu padomju varas represijās cietušajiem : no laikr. "Latvijas Avīze", Nr.200, 26.jūl.] / Franks Gordons // Brīvā Latvija - Londona. - ISSN 0934-6759. - Nr.33 (2006, 12./18.aug.), 4.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" - Ņujorka. - Nr.33 (2006, 12./18.aug.), 10.lpp.
Kalniņa Daiga. Kas dod rotu dvēselei : [par "Dabas retumu krātuves" rosināto diskusiju par Latvijas ainavu] / Daiga Kalniņa ; tekstā stāsta dabas pētnieks Guntis Eniņš, ainavu arhitekte Gundega Lenāre // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.104 (2004, 6.maijs), 13.lpp.
Laime Sandis. Aicinājums Latvijas pazemē : [sakarā ar alu pētnieka, "Dabas retumu krātuves" vad. Gunta Eniņa grām. "Alas Latvijā" iznākšanu] / Sandis Laime ; tekstā stāsta G.Eniņš // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.38 (2004, 14.febr.), 10.lpp.
Langenfelde Kristīne. Bijušais Saeimas deputāts dzīvo virs kanalizācijas dīķa : [par kanalizācijas avārijas situāciju 28.namā Zaļajā ielā Dobelē] / Kristīne Langenfelde ; tekstā stāsta mājas iedzīvotājs, bij. LR Saeimas un Rīgas Domes deputāts Guntis Eniņš, SIA "Namnieks" direktors Valdis Meija // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.49 (2007, 27.febr.), 4.lpp.
Majore-Linē Māra. Amatas stāsti digitalizēti : [par konf. "Mana Amata" Amatas novada Kultūras centrā "Ģikšos" un iepazīšanos ar rakstnieces Melānijas Vanagas (1905-1997) pētījumu par Amatas upes baseinu (Cēsu raj.)] / Māra Majore-Linē ; tekstā stāsta Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks Edmunds Cepurītis, M.Vanagas muzeja vad. Ingrīda Lāce, dabaspētnieks Guntis Eniņš // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.165 (2007, 24.okt.), 3.lpp. : ģīm.
Maniņa Agrita. Kādi tik dižkoki Saldus rajonā : [par dižkoku fotoizstādi "Saldus rajona nezināmie dārgumi" Saldus Vēstures un mākslas muzeja Rozentāla mājā] / Agrita Maniņa ; tekstā stāsta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Saldus raj. galv. valsts inspektore Jana Mikuļska, atklātā sabiedriskā fonda "Dabas retumu krātuve" vad. Guntis Eniņš // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.9 (2006, 21.janv.), 8.lpp.
Raudone Ināra. Dižkoku atbrīvotājs : [par dabas pētnieku, Rīgas Domes Vides komitejas locekli Gunti Eniņu] / Ināra Raudone ; tekstā stāsta G.Eniņš // Meža Avīze. - ISSN 1407-6187. - Nr.77 (2004, 15.jūl./12.aug.), 3.lpp.
Rozeniece Aina. Latviskā ainava - pašiem un tūristiem : [par latviskās ainavas problēmām velt. fonda "Dabas retumu krātuve" vad. Gunta Eniņa lekciju Rīgas Latviešu biedrības Nacionālās identitātes centrā] / Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.58 (2004, 14.apr.), B 8.lpp.
Rozeniece Aina. Tās apdzīvo velni un sikspārņi un apciemo drosmīgi pētnieki : [par Gunta Eniņa encikl. "Alas Latvijā" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2004) atvēršanu Rīgas Latviešu biedrības namā] / Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.25 (2004, 17.febr.), B 8.lpp.
Veckalne Silvija. Alu cilvēks ar "dullīšiem" uzrāda bagātības : [par dižkokiem Rīgā un atklātā sabiedriskā fonda "Dabas retumu krātuve" vad., Latvijas Zinātņu akad. ģeogrāfijas zinātņu goda Dr. Gunti Eniņu] / Silvija Veckalne ; tekstā stāsta G.Eniņš // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.182 (2006, 19.sept.), 10.-11.lpp. : ģīm.
Viļķina Ausma. Apzina dižkokus : [par sabiedriskā fonda "Dabas retumu krātuve" vad. Gunta Eniņa rīkoto ekpspozīciju (Saldus raj.)] / Ausma Viļķina // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.46 (2006, 16.febr.), 13.lpp. : karte. - (Iel. "Atpūta. Vaļasprieks").
Zem ziedošām liepām ieteic uzturēties nervoziem cilvēkiem : [par dižākajiem liepu kokiem Balvu raj.] / tekstā stāsta dabas pētnieks Guntis Eniņš // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.53 (2007, 7.jūl.), 4.lpp.