Aktualitātes


     Image "covid.jpg"


     No 9.-30.novembrim Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā

       Ziemeļvalstu literatūras nedēļai veltīta izstāde

             “ZIEMEĻVALSTIS UN PASAULE”

   Image "zvgn-2020.JPG"

Izstādes novembrī


Aktierim Vilim Daudziņam — 50

Rakstniecei Margaretai Mičelai — 120

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Rakstniekam Markam Tvenam — 185       "3td E-GRĀMATU bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA "Tieto Latvia".

      Image "egr1.jpeg"

Atver 3td e-GRĀMATU bibliotēku https://3td.lv/ un reģistrējies!

    
  

Kļūsti par autorizētu Dzelzavas 1.bibliotēkas lietotāju!


Autorizēto bibliotēkas lietotāju iespējas:

@ iegūt savu pieeju – kontu Madonas reģiona bibliotēku katalogā;
@ redzēt, kādas grāmatas reģiona bibliotēkās ir pieejamas;
@ informācija par interesējošo grāmatu pieejamību (plauktā, izsniegta);
@ iespēja pasūtīt noskatīto grāmatu jebkurā Madonas reģiona bibliotēkā;
@ apskatīt, kādas grāmatas šobrīd ir Tev izsniegtas un kāds ir to nodošanas termiņš(ja nepieciešams, vari to pagarināt);
@ aplūkot savu izsniegumu vēsturi

https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/10/home.aspx

Kas jādara, lai kļūtu par autorizētu lietotāju?

@ jābūt reģistrētam bibliotēkas apmeklētājam;
@ lietotājvārdu un paroli Tev izsniegs bibliotekārs;

Bibliotēkā pieejamie pakalpojumi:


Grāmatas un periodiskie izdevumi (gan lasītavā, gan izsniegšana uz mājām);
Datorpakalpojumi, pieeja bezmaksas interneta resursiem, bezvadu internets;

Bibliotēkā abonētās datu bāzes:
Datu bāze "Letonika": http://www.letonika.lv/
Latviešu filmas internetā: http://www.filmas.lv/
Laikrakstu bibliotēka - http://www.news.lv

Starpbibliotēku abonements;
Konsultācijas un uzziņu sniegšana;
Lasīšanas un literatūru popularizējuši pasākumi.

     Maksas pakalpojumi:

Image "cenas-2019.jpg"

                                              

BIBLIOTĒKAS ATBALSTĪTĀJI


GRĀMATU UN CITU IESPIEDDARBU DĀVINĀTĀJI
DZELZAVAS PAGASTA 1. BIBLIOTĒKAI 2020. GADĀ


Ginta Ludberga

Vivita Priedniece

Inese Bikše

Kristīne Kukurāne

Inese Sināte

Laura Kaulača

Vera Upīte

Sandra Deikmane

Skrides fonds Noteikumi par iespieddarbu un
citu dokumentu dāvinājumu pieņemšanu un noformēšanu


1. Dāvinājumi ir viens no Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkas krājuma papildināšanas avotiem. Tas var būt jebkurš dokumentu veids, kas atbilst publisko bibliotēku krājumu komplektēšanas profilam.
2. Dāvinājumus bibliotēka bez atlīdzības var nodot fiziska vai juridiska persona, iestāde vai uzņēmums periodiski vai epizodiski.
Lai Dzelzavas 1.bibliotēkas krājumā ienākošā dāvinātā literatūra būtu kvalitatīva un lasītāju vajadzībām atbilstoša, dāvinājumu pieņemšanas nosacījumi ir sekojoši:

pēdējo 5 gadu literatūra, ja nav krājumā vai ir nepieciešamība veikt krājuma piekomplektēšanu ar trūkstošiem eksemplāriem;

citu gadu novadpētniecības izdevumi, kā arī izdevumi ar kultūrvēsturisku nozīmi;

aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;

valoda – pamatā latviešu, detektīvi un romantiskā literatūra, izdevumi bērniem; pēc bibliotekāra ieskatiem arī izdevumi citās svešvalodās;

izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietota vai mazlietota; iesējums – cietie vāki.


3. Dāvinājumu atlasi veic Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja.
4. Piegādi veic paši dāvinātāji.
5. Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja par saņemtajiem dāvinājumiem sastāda pieņemšanas –  nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto izdevumu daudzumu un vērtību naudas izteiksmē, veic  individuālo un summāro uzskaiti.
6. informācija par iespieddarbu un citu dokumentu dāvinājumiem, publicitāte Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas mājas lapā http://dzelzbibl.eu