Novembris - 2018


Daiļliteratūra.

  
Moriartija L. Lielie mazie meli. Košā un drosmīgā Medelaina, trauslā un pārdabiski skaistā Seleste un vientuļā un noslēgtā Džeina satiekas skolas pasākumā. Triju atšķirīgu sieviešu dzīves apvij noslēpums. Ja tas tiks atklāts, sekas nav paredzamas. Nereti, tieši tad, kad cilvēks notic pats saviem meliem, – notiek traģēdija...

Pankola K. Vēl viena deja. Viņas ir četras: skaistā, bagātā, veiksmīgā un izdarīgā. Viņas satiekas pie Klāras meiteņu vakaros, kur dzer šampanieti un runā, runā, runā. Starp viņām nav noslēpumu. Reiz kādā meiteņu vakarā Klāra paziņo draudzenēm satricinošu jaunumu. Tam līdzi vijas virkne noslēpumu, kuros draudzenes cita citai nemūžam neatzītos…

Penaks D. Kā romāns.
Pirmos lielos panākumus autors guva ar eseju par lasīšanu "Kā romāns", kas iznāca 1992. gadā. Viņš licejā mācīja literatūru un kādā intervijā ir teicis: "Skola gluži vienkārši ir realitāte. Kad jūs ieejat klasē, jūs ieejat reālajā dzīvē. Man nav nekādu nopelnu, jau divdesmit piecus gadus es to daru ar prieku..."

Vaita K. Laika upes krastos. Māsu Eleanoras un Īvas dzīvi izmainīja nelaimes gadījums, kas ilga tikai dažas sekundes, bet pārvilka svītru pāri abu sapņiem un savstarpējai uzticībai. Eleanora prieku spēj rast vienīgi mūzikā, kuras brīnišķīgo pasauli viņai atklāja mīļotais tēvs. Sieviete klusībā sapņo kļūt par profesionālu pianisti. Reiz Eleanoras klavierspēli dzird viņas priekšnieks Fins Bofeins un piedāvā sievietei neparastu darījumu. Eleanora varētu tam arī piekrist, bet miera nedod doma par to, kādēļ Fins tik aizdomīgi daudz zina par viņas dzīvi. Vai tas kaut kā ir saistīts ar viņas noslēpumaino pagātni?

Bērnu


Bleika S. Fui, kaka! Bērns runā nesmukus vārdus? Ko nu? Jāpalasa, kā gadījās zaķēnam Simonam!
Burvīgi šķelmīgais zaķēns Simons ik dienu nenogurstoši pārbauda pieaugušo pacietību. Jautā, ko jautādams, blēņdaris iesmejas un atbild: “Fui, kaka!” – līdz brīdim, kad ar zaķēnu notiek kas neparasts...

Jauniešiem


******

Nozaru

Pūcītis U. Dienasgrāmatas:1948-2000. Uldis Pūcītis (1937-2000) - viens no 20. gadsimta otrās puses lielajiem latviešu aktieriem - no 1948. līdz 2000. gadam ar pārtraukumiem rakstīja dienasgrāmatu. Tās visas ir saglabājušās līdz mūsdienām. Pirmo burtnīcu aizsācis vienpadsmitgadīgais skolnieks Uldis Pūcītis, pēdējo ierakstu veicis mākslinieks - aktieris un režisors Uldis Pūcītis savas dzīves pēdējā gadā.

Piejūra, smiltāji un virsāji. 1.sējums. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā.

Upes un ezeri. 2.sējums. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā.

Dabiskās pļavas un ezeri. 3.sējums. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā.

Purvi. 4.sējums. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā.

Iežu atsegumi un alas. 5.sējums. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā.

Meži. 6.sējums. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā.