PII ”Rūķis” eksperti „Miega pasakas” valstībā


     Image "kop-bilde.jpg"
  
Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā 22. aprīlī viesojas PII ”Rūķis”  bērnu žūrijas eksperti. Vispirms bērni novērtēja aušanas rokdarbu izstādes ”Raibu klāju paklājiņu” darbus no Dzelzavas dienas centra. Tad tika izsvērti bibliotēkas grāmatu plaukti, no kuriem īpaši izcēlās gudrās grāmatas – enciklopēdijas, jo bija ne tikai nopietnas, bet daža laba  arī bieza un smaga.

Image "spilveni_pii.jpg" Image "smaga.jpg"

Bērnu literatūras nodaļā eksperti dalījās ar iespaidiem par lasītajām Bērnu žūrijas grāmatām un novērtēja Dzelzavas pamatskolas 1.klases skolēnu zīmējumu izstādes”Pēkšņi vairs neesmu viens, no grāmatas draugi izkāpj” darbus, kuros atpazina Bērnu žūrijā lasītās grāmatas.
Jura Zvirgzdiņa ”Miega pasaka” šajā sezonā guva vislielāko ievērību. Un arī mazie eksperti nokļuva „Miega pasakas” valstībā, pārlapojot aizraujošās lappuses, pēkšņi vairs nebija vieni, no grāmatas ārā izkāpa galvenās varones – miega aitiņas. Pašu rokām  darinātām miega aitiņām tika domāti arī vārdi, lai varētu ierakstīt zvaigznēs.

Image "lasitaji.jpg" Image "aitinas_pii.jpg"

Un kā gan bez kopīgi dziedātas, visiem zināmas miega dziesmiņas ”Velc pelīte saldu miegu” un rotaļām. Saņemot Pateicības rakstu par dalību Bērnu žūrijā, atstarotājus un īpaši sarūpētu dāvanu no Dzelzavas 1.bibliotēkas, mazie eksperti bija apņēmības pilni uzsākt mācības 1.klasē un kļūt par Bērnu žūrijas dalībniekiem jau rudenī.

Image "saluts.jpg" Image "bitite.jpg"