Mazā bērnu žūrija - 2014


Image "PII_1.jpg"
Bibliotēku nedēļā, 23.aprīlī Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka uzņēma PII ”Rūķis”  Bērnu žūrijas lasīšanas ekspertus Adrianu Jakoviču, Esteri Mizuku, Undīni Lūsi, Amandu Švirksti, Līgu Bizņu un skolotāju Dzirkstīti Ciceronoku.
Šoreiz  ekspertus un  citus bibliotēkas apmeklētājus priecēja Cesvaines mākslas studijas dalībnieces Ņinas Truhanovas gleznu izstāde ”Dabas noskaņas”  un Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas 2.kursa audzēknes Laumas Vanagas zīmētā portretu izstāde ”Esi kaut kur redzēts”.

Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja bērnus ne tikai ar modernajām informācijas tehnoloģijām –datorkomplektiem un multifunkcionālām iekārtām, kuras spēj digitalizēt A3 un A4 formāta dokumentus, gan krāsainus, gan melnbaltus, bet arī ar bibliotēkas  lepnumu – gudrajām grāmatām. Šoreiz  enciklopēdijās meklējām ziņas par Dzelzavas pagastu.

Image "PII_2.JPG"   Image "PII _3.jpg"

Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā mazos ekspertus savā varā ņēma grāmatu valdzinājums. Kādam bija prieks plauktā ieraudzīt iemīļoto grāmatiņu, citam mesties lasīšanas pārdzīvojumā, vēl kādam dalīties ar lasīto. Šinī brīdī tika arī paziņots bērnu žūrijas balsojums par labāko 2014.gada grāmatu. 1.vietu pēc Dzelzavas pagasta bērnu balsojuma 1.-2.klašu grupā iegūst Ojāra Vācieša dzejoļu krājums ”Astoņi kustoņi”.

Image "PII_4.jpg"   Image "PII_5.jpg"

Bibliotēku nedēļas  ietvaros, vadītāja bērnus aicina noskatīties multfilmu ”Ābolu maiss” un kļūt par filmu ekspertiem. Noskatoties sirsnīgo filmiņa par zaķu ģimenīti un gādīgo, dāsno zaķu tēti,  eksperti  nonāk  pie secinājuma, ka dots devējam atdodas.  Vienmēr! Tad – kādēļ gan nebūt laipniem, izpalīdzīgiem un atsaucīgiem?! Kādēļ neizdarīt kaut ko labu, ja rodas tāda iespēja?! Šādi mazie darbi uzlabo ikdienu, jo katrs smaids rada smaidu un katrs izteikts “paldies” padara dienu gaišāku.

Image "PII_6.JPG"   Image "PII_ 7.jpg"

Bet tad, kur gadījies, kur ne, bibliotēkā ir parādījies noslēpumains maiss. Kas tur varētu būt iekšā?... Āboli, grāmatas?! Lai varētu atvērt noslēpumaino maisu visi ejam rotaļā un atverot maisu atklājam, ka tas ir bibliotēkas zaķis, kas aicina ekspertus  uzzīmēt, ko viņi gribētu uzdāvināt zaķu ģimenītei. Un eksperti ar aizrautību zīmē kāpostgalvas, burkānus, ābolus un citus gardumus, ko viņi ar prieku dāvina zaķu ģimenītei.

Image "PII_8.jpg"   Image "PII_9.jpg"

Bibliotēkas vadītāja visiem ekspertiem par darbošanos Bērnu žūrijā pasniedz Pateicības rakstu, dāvina uzlīmju grāmatiņu un pasniedz attīstošo spēli. Tad seko brīdis, kad ar gavilēm metam gaisā balonu salūtu par godu lasīšanas maratona noslēgumam un mielojamies ar svētku cienastu.