Mazā bērnu žūrija - 2013Bibliotēku nedēļā, 24.aprīlī Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka uzņēma viesus no PII ”Rūķis”. Mazās Bērnu žūrijas eksperti uzzināja kas ir Latvijas Kultūras kanons literatūrā. Īpašs prieks mazajiem ekspertiem bija par to, ka arī viņu mājas bibliotēkā ir kāda no šīm latviešu literatūras autoru grāmatām. Kā jau tas Lieldienu nedēļā pieklājas, ar maģiskiem vārdiem: „Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols, slimību ārā, veselību iekšā!” viens otru nopērām ar pūpolzariem, lai visu gadu būtu veseli un veiksmīgi. Eksperti ar interesi aplūkoja Lieldienu zīmējumu izstādi un pastāstīja kā ģimenē svin Lieldienas. Ar īpašu aizrautību bērni noklausījās pasaku par Rāceni un bija gatavi spēlēt teātri. Pasākuma nobeigumā Bibliotēkas vadītāja pasniedza pateicības rakstu PII Rūķis Mazās žūrijas 14 dalībniekiem un skolotājām Laimai Graudiņai , Dzirkstītei Ciceronokai par aktīvu dalību Bērnu žūrijā. Vēl  mazie eksperti saņēma Bērnu žūrijas pildspalvas, galda spēles un šokolādes Kinder olas. Bet visu pasākumu vainagoja tradicionālais balonu salūts.