Bērnu un jauniešu žūrija - 2018


2019. gada 1. martā ”Bērnu un Jauniešu žūrijas 2018” eksperti svinēja lasīšanas un vērtēšanas maratona 15. sezonas noslēgumu. Dalībnieku skaits 47: no Dzelzavas pamatskolas 31 eksperti, no bērnudārza ”Rūķis” 12 eksperti un  4 eksperti vecāki. Dalībnieki ar prieku saņēma LNB Bērnu literatūras centra dāvinājumu – lineālu ar  bērnu un jauniešu ekspertu logo. Diplomus, balvas un pasākuma kulminācija -  lielā žūrijas torte ar salūta svecīšu spožo uguņošanu un prieka sajūta par labi padarītu darbu, sarūpēta no Dzelzavas 1.bibliotēkas.

Dzelzavas 1. bibliotēkas 2018. gada labākie lasītāji:
Railija Krēsliņa, Sanija Kandere, Jēkabs Vilmanis, Megija Tropa, Kārlis Jankovskis

”Bērnu / Jauniešu žūrijas lasošākā klase”
Dzelzavas pamatskolas 2. klase

”Bērnu / Jauniešu žūrijas atraktīvākais priekšnesums”
1.-4. klašu grupā ieguva 2. klase prezentējot  zviedru rakstnieces Ulrikas Kesteres grāmatu ”Nelūgtie ciemiņi”
5.-9. klašu grupā ieguva 6. klase prezentējot angļu rakstnieces Kristīnes Hamillas grāmatu ”Vislabākās zāles”

Bērnu / Jauniešu žūrijas labākie aktieri:
Samanta Lēģere, Jēkabs Vilmanis, Līga Rižanova, Estere Mizuka, Marika Bidzāne, Megija Tropa, Rihards Pēčs, Sanija Dūrīte, Samanta Jaškova

Dzelzavas 1. bibliotēkas lasīšanas ekspertu vērtējumā pirmais grāmatu trijnieks:

1.-2. klašu grupā :
1. “Nelūgtie ciemiņi”  2. “Kā vilku piemin, tā vilks klāt!” 3. “Mia ir priecīga”

Image "bjz18-1.jpg"   Image "bjz18-2.jpg"

      
3.-4. klašu grupā:
1.”Kā vecmamma vislaik samazinājās”  2. ”Okeāns un tuksnesis”  3.”Aukliņa, putns un es”

Image "bjz18-3.JPG"  Image "bjz18-4.JPG"

    

5.-7. klašu grupā:
1.  ”Vislabākās zāles”  2. ”Tumšmute”. , 3. ”Kurš no mums lidos?”

Image "bjz18-5.JPG"   Image "bjz18-6.JPG"   Image "bjz18-7.JPG"

  
8.-9. klašu grupā:
1. ”P.S. Tu man patīc”, 2.”Septītā kamera”, 3. “Tur aiz stacijas ir jūra”

Image "bjz18-8.JPG"   Image "bjz18-9.JPG"


Vecāku žūrijā: 1.Andžela Naneti ”mans vectēvs bija ķiršu koks”, 2. Kai Ārelaida ”Pilsētu dedzināšana”, 3.Inguna Cepīte ”Ulsiks”

Image "bjz18-10.jpg"   Image "bjz18-11.JPG"