Bērnu un jauniešu žūrija - 2015


Image "pirm-bild.jpg"
2016. gada 26. februārī ”Bērnu un Jauniešu žūrijas 2015” eksperti svinēja lasīšanas un vērtēšanas maratona 12. sezonas noslēgumu. Dalībnieku skaits 50: no Dzelzavas pamatskolas38 eksperti, no bērnudārza ”Rūķis” 9 eksperti un  3 eksperti vecāki. Dalībnieki ar prieku saņēma LNB Bērnu literatūras centra dāvinājumu – bērnu un jauniešu ekspertu atstarotājus un diplomus. Pasākuma kulminācija -  lielā žūrijas torte ar salūta svecīšu spožo uguņošanu un prieka sajūta par labi padarītu darbu.Dzelzavas 1. bibliotēkas 2015. gada labākie lasītāji:
Lauma Vanaga, Gerda Miteniece, Aleksis Plotka, Šarlote Jete Ivanovska, Megija Tropa

Dzelzavas 1. bibliotēkas atbalstītāji – jauno grāmatu un enciklopēdiju dāvinātāji: Samanta Voite, Lauma Vanaga, Ilvars Vanags

”Bērnu / Jauniešu žūrijas lasošākā klase” titulu
1.-4. klašu grupā ieguva 3. klase (piedalījās un pabeidza visa klase)
5.-9. klašu grupā ieguva 5. klase (piedalījās un pabeidza visa klase)

”Bērnu / Jauniešu žūrijas atraktīvākais priekšnesums” titulu
1.-4. klašu grupā ieguva 4. klase prezentējot  somu rakstnieces Sinikas Nipolas grāmatu ”Tā stunda ir situsi, Risto Teperi!”
5.-9. klašu grupā ieguva 8. klase prezentējot vācu rakstnieka Volfganga Herndorfa grāmatu ”Čiks”

Bērnu / Jauniešu žūrijas labākie aktieri:
Adrians Jakovičs, Aleksis Plotka, Gustavs Garbatovičs, Linda Šņepste, Evards Jaškovs, Samanta Jaškova, Rūdolfs Šavlovskis,  Emīls Ščeglovs

Dzelzavas 1. bibliotēkas lasīšanas ekspertu vērtējumā pirmais grāmatu trijnieks:

1.-2. klašu grupā :
1.Juris Zvirgzdiņš ”Miega pasaka”, 2. Mārtiņš Zutis ”Nenotikušais atklājums”, 3.Tjerī Roberešts”Vilks, kurš izvēlās no grāmatas”

Image "miega pasaka_1.jpg" Image "nenotikusais atklajums_2.jpg"

3.-4. klašu grupā:
1.Rūse Lāgerkranca 1.”Mana laimīgā dzīve”, 2.Sinika Nipola ”Tā stunda ir situsi, Risto Reperi!” 3.Ieva Samauska ”Ķiķināšanas gadalaiks”

Image "mana laimiga_3.jpg" Image "risto reperis_4.jpg"

5.-7. klašu grupā:
1.Kristīna Olsone ”Stikla bērni”, 2.Jānis Baltvilks ”Kaķuzirņi un kurmjkārkli”. , 3.Arno Jundze ”Kristofers un ēnu ordenis”

Image "stikla berni_5.jpg" Image "kakuzirni_6.jpg"

8.-9. klašu grupā:
1.Volfgangs Herndorfs ”Čiks”, 2.Palasio”Brīnums”, 3.Olafsdotira”Astoņu ziedlapu roze”

Image "kristofers_7.jpg" Image "Ciks_8.jpg"Image ""

Vecāku žūrijā:
1.MārisBērziņš. ”Svina garša”, 2.Rīka Pulkinena ”Patiesība”, 3.Inga Gaile”Vai otrā grupa mani dzird?”

       Image "bernu_zurija_plakats_2015_05.jpg"