Bērnu un jauniešu žūrijai - 10 gadi!


Image "zurija_2013.jpg"

2014. gada 28. februārī ”Bērnu/Jauniešu žūrijas 2013” lielā un draudzīgā ekspertu saime svinēja 10 gadu jubileju. Dalībnieku skaits ir iepriecinošs – 62 eksperti: no tiem 44 lasītāji no Dzelzavas pamatskolas, 14 lasītāji no bērnudārza ”Rūķis” un  4 vecāki. Eksperti ar prieku saņēma LNB Bērnu literatūras centra dāvinājumu – bērnu un jauniešu ekspertu pildspalvas. Pasākums noslēdzās ar salūta svecīšu spožu uguņošanu lielajā žūrijas tortē  un , protams, ar priecīgu tās baudīšanu!”Bērnu / Jauniešu žūrijas lasošākā klase” titulu
1.-4. klašu grupā ieguva 4. klase (piedalījās un pabeidza visa klase)
5.-9. klašu grupā ieguva 5. klase

”Bērnu / Jauniešu žūrijas atraktīvākais priekšnesums” titulu
1.-4. klašu grupā ieguva 2. klase prezentējot  P.Raudas grāmatu ”Berts no otrās B”
5.-9. klašu grupā ieguva 5. klase prezentējot R.Skrebeles grāmatu ”Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata”

Dzelzavas 1. bibliotēkas 2013. gada labākie lasītāji:
Lauma Vanaga, Samanta Krēmere, Samanta Jaškova, Guntis Skudra, Sintija Kažociņa.

Dzelzavas 1. bibliotēkas atbalstītāji – grāmatu dāvinātāji: Jana Gabrāne, Kalvis VanagsDzelzavas pagasta 1. bibliotēkas lasīšanas ekspertu vērtējumā pirmais grāmatu trijnieks:
1.-2. klašu grupā :
1. Janošs. ”Ak, skaistā Panama!” 2.P.Rauda”Berts un otrā B”, 3.A.Rozēna ”Pārsteiguma ballīte Hūbertam”
3.-4. klašu grupā:
1. M.Rungulis ”Pēterītis un Anniņa”, 2. Ē.Kestners ”Punktiņa un Antons”/ 2. Dž.Nadins ”Klapatu Penija”
5.-7. klašu grupā:
1. Dž. Lūisa ”Debesu vanags”, 2. P.Lons ”Šausmu autobuss”, 3. J.Zvirgzdiņš ”Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi”
8.-9. klašu grupā:
1. L.Lorija ”Devējs”, 2. L.Andersone ”Runāt”, 3. J.Joņevs.”Jelgava 94”/3. Purpura karaļa galmā
Vecāku žūrijā:
1.L.Olivera. ”Pirms es krītu”, 2.M.Barberī.”Eža elegance”, 3.K.Krauzere.”Ezera Annija”


          Image "bern_zur_2013.jpg"