Bērnu un jauniešu žūrija - 2012


PII ”Rūķis” Bērnu žūrijas eksperti viesojas bibliotēkā


30. aprīlī Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā viesojās PII ”Rūķis” Bērnu žūrijas eksperti. Vispirms eksperti iepazinās ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām. Eksperti pārliecinājās, ka Interneta lasītavā var  ne tikai spēlēt spēlītes, bet iegūt aktuālāko informāciju.

Informācija atrodama arī grāmatās – enciklopēdijās, vārdnīcās, rokasgrāmatās. Pavisam bibliotēkā ir 6790 grāmatu. Grāmatas bibliotēkā  ir domātas lietošanai. Katram lasītājam ir sava grāmata. Katrai grāmatai savs lasītājs. Arī grāmatas ir dažādas: vecākā grāmata( 117 gadi)- biezākā grāmata(7cm) -  smagākā grāmata(3,5kg) - mazākā grāmata, lielākā grāmata…


  
Bērnu literatūras nodaļā ekspertus sagaidīja  septiņjūdžu meža radošā komanda: reizēm nedaudz izsalkušais lācītis Vinnijs Pūks, reizēm gudrā Pūce, nedaudz skumjais ēzelītis I-ā  un ļoti drošais Tīģerēns. Eksperti apskatīja bērnu zīmēšanas konkursa ”Gadalaiki” izstādi un ar prieku atpazina zīmējumos vasaru, rudeni, ziemu,  pavasari. Bet kas tad ir pirmie pavasara vēstneši? Protams, putni. Radošajā darbnīcā eksperti kļuva par māksliniekiem grāmatiņai „KAIJA UN DZĒRVE”.  Iedvesmai par putnu dienām un nedienām  tika noskatīta multfilma ”Caurā māja”.

Bet noslēgumā eksperti dalījās iespaidos par interesantāko „Bērnu žūrijas 2012” grāmatiņu. Ineses Zanderes „Dieguburti”  ekspertus  aizrāva ar   burtu cilvēciņu  rotaļām. Ja ekspertu vārdus sadalītu pa grupiņām kā to dara bērnudārzā, tad Gustava vārdiņš ietu  Vēderiņu grupiņā, Monikas un Agnijas  vārdiņi ietu Sētiņas grupiņā, bet Sanitas un Sailanda vārdiņi - Luņķīšu grupiņā. Kāpēc? Izlasiet „Dieguburtus” un jūs paši sapratīsiet.

Dzelzavas pagasta PII ”Rūķa” eksperti saņēma LNB Bērnu literatūras nodaļas projekta „Bērnu žūrija”  aprocītes ar gravējumu  ”Vairāk labu lasītāju!” , kam sekoja citi pārsteigumi  un  balonu salūts .

Piedalies Bērnu žūrijā arī Tu! Tas ir aizraujoši!Bērnu un jauniešu žūrija - 2012


28. februārī, pēc septiņu mēnešu mērķtiecīga darba ” Bērnu/Jauniešu žūrijā 2012” ,  lielā un draudzīgā ekspertu saime Dzelzavas pamatskolā  svinēja Grāmatu svētkus. Šajā projektā piedalāmies deviņus gadus un dalībnieku skaits ir iepriecinošs – 64 eksperti. Kā arvien , vislielākais ekspertu skaits no Dzelzavas pamatskolas -51, no bērnudārza ”Rūķis” - 9. Pirmo gadu tika piedāvāta grāmatu kolekcija vecākiem. Par lasīšanas ekspertiem kļuva 4 vecāki.

Eksperti ar prieku saņēma LNB Bērnu literatūras centra dāvinājumu – eksperta aprocītes Latvijas karoga krāsā ar gravējumu: ”Vairāk labu lasītāju!”. Pasākums noslēdzās ar salūta svecīšu spožu uguņošanu lielajā žūrijas ZEMEŅU TORTĒ un , protams, ar priecīgu tās baudīšanu!Nominācijas ”Bērnu / Jauniešu žūrijas lasošākā klase” titulu

1.-4. klašu grupā ieguva 3. klase (piedalījās un pabeidza visa klase)
5.-9. klašu grupā ieguva 5. klase un 6. klase (pabeidza puse klases)

Nominācijas „”Bērnu / Jauniešu žūrijas atraktīvākais priekšnesums” titulu

1.-4. klašu grupā ieguva 3. klase prezentējot M.Ložiņska grāmatu ”Būtnes bēg”
5.-9. klašu grupā ieguva 9. klase prezentējot R.Šepetis grāmatu ”Starp pelēkiem toņiem”

Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkas lasīšanas ekspertu vērtējumā pirmais grāmatu trijnieks:

1.-2. klašu grupā : A. Štefensmeijers ”Līzelotei nenāk miegs”,
                              Z.Milers ”Kurmītis un bikses”,
                              E.Gulbe ”Koko un Riko”

3.-4. klašu grupā:  M.Ložiņskis ”Būtnes bēg”
                              M.Kerenens ”Nozagts oranžs divritenis”
                              S.Nopola ”Salmenīte un Čībiņa”

5.-7. klašu grupā: U.Poznanski ”Erebos”
                             R.Regers ”Emīlija dīvaine”
                             U.Starks ”Mans draugs Pērsijs”

8.-9. kašu grupā: R.Šepetis ”Starp pelēkiem toņiem”
                           A.Kuipere”Dzīve uz ledusskapja durvīm”
                           A. Akmentiņš "Zemeņu blūzs"

Vecāku žūrijā: Sjerra Dž. ”Kafka un ceļojošā lelle”
                        Penaks D.”Skolas sāpes”
                        Hedons M.”Savāds atgadījums ar suni naktī”