Heijā! Sveiciens visiem vasaras brīvlaikā!     Image "plakats.jpg"

Nu jau kādu laiciņu bibliotēkās ir sācies lielais lasīšanas maratons BĒRNU/ JAUNIEŠU ŽŪRIJA 2011.


Šogad kā lasīšanas eksperti var piedalīties skolēni no 1. līdz 12. klasei.


Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā jūnijā kā lasīšanas eksperti jau ir pieteikušies 27 skolēni. Nāc un piedalies arī Tu - izlasi 5 grāmatas līdz decembrim un ielūgums uz ballīti ir kabatā!!!Bērnu žūrijas - 2010  septītās  sezonas noslēgums


Dzelzavas bibliotēka Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu žūrija” darbojas jau septīto gadu. Žūrijā darbojas bērni no 5 līdz 16 gadu vecumam, rūpīgi lasa un nominē populārākās bērnu grāmatas. Ar savu dedzību Bērnu žūrijas eksperti ir aizrāvuši daudzus. Mūsu draudzīgajā saimē ir 62 eksperti: 27 zēni un 35 meitenes, kā arī 17 brāļi un māsas, kas liecina, ka dzelzaviešos lasītprieks nekur nav aizmaldījies, ir tikai jāveido apstākļi un stimuli. Zaļais grāmatu vīriņš šai sezonā bija parūpējies, lai katrs bērns, kurš izlasa Bērnu žūrijas grāmatu saņemtu Bublicon košļājamo gumiju.

Image "10_3928.jpg" Image "10_3934.jpg"

Savukārt, paši eksperti 3. martā pulcējās Dzelzavas pamatskolā, lai svinētu svētkus Grāmatai. 2. un 3. klase šogad tika nominētas kā Bērnu žūrijas lasošākās ekspertu klases, jo visi klasesbiedri bija iesaistījušies šajā projektā. Nominācijā ”Bērnu žūrijas atraktīvākais priekšnesums” tika piešķirts 3. klasei par Žaka Frīnsa grāmatas ”Skolotājs Jāps var visu” un 9. klasei par Sūzenas Kolinsas grāmatas ”Bada spēles” teatralizēto uzvedumu. Visi eksperti tika iepriecināti ar žurnāla „Sīrups” un „Spicā” plakātiem un uzlīmju komplektiem, kā arī katrai klasei tika dāvāts kalendārs un kopīgi baudīta lielā Bērnu žūrijas torte.
1. klase izstāstīja S.Kozlova grāmatas ”Ezītis miglā” noslēpumainos notikumus ar ezīti, kurš dodas vakarā ciemos pie lācīša dzert tēju un skatīties zvaigznes.

Image "10_3938.jpg"     Image "10_3942.jpg"

2. klase mūs iepazīstināja ar draudzīgo un dzīvespriecīgo leduslācēnu Illi, kurš dodas pasaulē meklēt laimi un satiek daudz draugu.

Image "10_3943.jpg"     Image "10_3947.jpg"

3. klase mūs iepriecināja ar jautro Žaka Frīnsa grāmatu ”Skolotājs Jāps var visu” varoņiem, kuri šoreiz bija gatavi fotografēties klases bildei jancīgos teātra tērpos.

Image "10_3960.jpg"     Image "10_3965.jpg"

4. klase mūs iepazīstināja ar Ievas Samauskas dzejoļu grāmatas ”Pilsēta no A līdz Z” interesantajiem Rīgas ielu nosaukumiem un notikumiem šajās ielās.

Image "10_3970.jpg"     Image "10_3933.jpg"

5. klase iepriecināja ar dzejoli par veco gadu, kurš novēl bērniem apēst zivi; atklāj no kā rodas mūzikas instrumenti un pārsteidz ar dzejoli krievu valodā par nelaimīgo sienāzīti, kurš skumst pēc savas princeses.

Image "10_3973.jpg"     Image "10_3932.jpg"

6. klase lika aizdomāties par bārenīšu grūto likteni A.Lindgrēnes grāmatā ”Saulespļava” atklājot bārenītes Marlēnas nesavtīgo sevis ziedošanu citu labā.

Image "10_3982.jpg"     Image "10_3984.jpg"

7. klase ļāva iejusties A.Kivirehka grāmatas ”Sirli, Sīms un noslēpumi” jautrajās bērnības zobgalības spēlēs un noslēpumos.

Image "10_3986.jpg"     Image "10_3989.jpg"

8. klase atklāja modeles karjeras slēptākos zemūdens akmeņus I.Plūmes grāmatā ”Tauriņpasaule”, kam iziet cauri galvenā varone.

Image "10_3994.jpg"     Image "10_4005.jpg"

9. klase aizrāva ar S.Kolinsas stāstu ”Bada spēles”, kur kopīgi sadarbojoties Katnisai un Rū dzimst plāns kā uzvarēt pretiniekus, kuriem ir tik daudz priekšrocību.

Image "10_4001.jpg"     Image "10_4004.jpg"
Mazā Bērnu žūrija - 2010


10. martā Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā bija svētku diena. PII ”Rūķis” bērnu žūrijas 9 eksperti
skolotājas Dzirkstītes Ciceronokas vadībā brauca ciemos no Aizpurves, lai tuvāk iepazītos ar bibliotēku.  

Image "100_4022.jpg"  
                                                            Image "100_4025.jpg"      

Daudziem šī nebija pirmā apmeklējuma reize, jo bērni uz bibliotēku ir nākuši kopā ar vecākiem. Tomēr visi ar lielu interesi iepazinās ar jaunākajām bilžu un enciklopēdiju grāmatām.

Image "100_4032.jpg"     Image "100_4033.jpg"

Pārrunājot Bērnu žūrijas grāmatu interesantos piedzīvojumus un komentējot brīnišķīgās ilustrācijas, arī mazie eksperti radošajā darbnīcā izveidoja krāsainu, dzīvespriecīgu grāmatiņu ar nosaukumu ”Gultiņa”, kur katrs mākslinieks zem sava zīmējuma atstāja savu autogrāfu.

Image "100_4027.jpg"     Image "100_4026.jpg"

Pasaku portālā eksperti iepazinās ar jocīgajiem alfabēta burtiņu vārdiem un uzspēlēja atmiņu spēli. Baudot svētku saldumus,  kopīgi  noskatījāmies arī latviešu animācijas filmiņu ”Ciemos”.

Image "100_4035.jpg"     Image "100_4030.jpg"

Un tad jau arī svinīgais brīdis bija klāt. Par darbošanos Bērnu žūrijā katram ekspertam tika pasniegts Pateicības raksts un dāvināta grāmatiņa. Visus kopā mūs iepriecināja pašu veidotais krāšņais balonu salūts.

Image "100_4036.jpg"     Image "100_4038.jpg"
Bērnu žūrija - 2010


Image "BITES.JPG"  Image "BITES.JPG"  Image "BITES.JPG"  Image "BITES.JPG"  Image "BITES.JPG"

          Image "BZP_2010.JPG"

Redziet, cik daudz jaunu grāmatu! Nāciet uz Dzelzavas 1. bibliotēku un kļūstiet par Bērnu žūrijas 2010 lasītājiem, jo katrai grāmatai ir savs lasītājs, tāpat kā katram lasītājam ir sava grāmata! Dzelzavas bibliotēka jau septīto gadu aicina bērnus un jauniešus piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija". Šogad žūrijā ir daudz jautru blēņu stāstu sākumskolas vecuma bērniem un aizraujošu romānu pamatskolēniem.

          Image "100_3400.JPG"

Bērnu žūrija ir sākusies!Oficiāli no 11. septembra, kad beidzot varējām piedāvāt visas žūrijas grāmatiņas. Taču bērni lasīšanu uzsāka jau vasarā. Uz 1. septembri projektā piedalījās jau 29 skolēni, oktobrī 63 skolēni un 13 PII "Rūķis" audzēkņi.

Image "100_3386.JPG"    Image "100_3369.JPG"Šogad lasošos ekspertus iepriecina Bubblicious košlājamā gumija par katru izlasīto grāmatu.Septembrī 3 eksperti no 2. klases, 2 eksperti no 3.klases darbu jau ir beiguši un nepacietīgi gaida pārējos domu biedrus uz kopīgajiem Bērnu žūrijas pasākumiem. Oktobrī Bērnu žūrijas darbu beiguši 18 eksperti, novembrī 22 eksperti.

Image "100_3392.JPG"   Image "100_3390.JPG"  

Image "BITES.JPG"  Image "BITES.JPG"  Image "BITES.JPG"  Image "BITES.JPG"  Image "BITES.JPG"

Dzelzavas eksperti dodas uz Madonas Grāmatu svētkiem


5. martā Bērnu žūrijas ekspertus gaidīja Madonas kultūras namā, kinoteātrī ”Vidzeme” un pilsētas skolās – tika godā celta grāmata un notika sarunas par literatūru un izglītību. Grāmatu svētki vienmēr ir pasākums ar pozitīvām emocijām. Ne velti uz pasākumu organizēti devās 56 dzelzavieši, no kuriem 51 Bērnu žūrijas eksperts.

Image "100_2746.JPG"
                          Image "100_2757.JPG"                  

Programma svētkos bija plaša. Vispirms bija jāredz Grāmatu komercizstāde Madonas kultūras namā, kur piedalījās izdevniecības Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Tapals, Avots, Likteņstāsti, Poligrāfijas infocentrs u.c.

Image "100_2751.JPG"    Image "100_2754.JPG"
                          Image "100_2753.JPG"                      


Eksperti iepazinās kā top grāmata Rīgas tipogrāfijā. Vecāko klašu skolēni devās uz tikšanos ar rakstniecēm Ingunu Baueri, Daci Šteinbergu un Ievu Plūmi. Visus ekspertus priecēja ”Atvērtā skatuve”, kurā savus priekšnesumus sniedza deju grupa ”Aliens” un novadu BJC skolēnu dramatiskie kolektīvi un citi jaunie talanti. Grāmatu svētku noslēgumā bērnus iepriecināja animācijas filma ”Ledus laikmets 3. Dinozauru ēra”.

Image "100_2759.JPG"    Image "100_2755.JPG"
                         Image "100_2748.JPG"

Grāmata ir kā tilts labākai sevis un citu izpratnei, iepazīšanai. Aicinot cilvēkus pievērsties lasīšanai, svarīgi atcerēties, ka grāmatas ir mūsu draugi un skolotāji.