PII ”Rūķis” Bērnu žūrijas eksperti ciemojas Trusīša ballītē


Image "bz19-1.jpg"
Image "bz19-2.jpg"
25.aprīlī Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā Grāmatu svētkus svinēja Bērnu žūrijas eksperti no Dzelzavas pagasta PII ”Rūķis” – Dinārs Jānis Peipiņš, Pēteris Plotka, Gustavs Broks, Keita Kļaviņa, Kristers Kokorevičs, Sabīne Fiļipova, Dinārs Dadzis, Elīna Lazdiņa, Anete Kļaviņa, Alise Maksimova, Druvis Kriščunaitis, Alvis Darents Antonovs, Toms Gabriēls Bizņa.
Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkas telpas bērnus uzņēma svētku gaisotnē ar krāsainiem baloniem un trīs izstādēm. Bērni ar interesi apskatīja un novērtēja skolotājas Līgas Klusa akrila tehnikā veidoto gleznu izstādi ar ziedu un gadalaiku motīviem un skolotājas Ārijas Grigorjevas adīto lakatu izstādi. Trešās izstādes ”Pēkšņi vairs neesmu viens, no grāmatas draugi izkāpj”  autori bija paši Bērnu žūrijas eksperti,  savos zīmējumos ilustrējot mīļāko Bērnu žūrijas grāmatu. 
Par vispopulārāko 2018. gada grāmatu vecumgrupā +5  Dzelzavas pagasta eksperti nominēja zviedru rakstnieces Ulrikas Kesteres grāmatu ”Nelūgtie ciemiņi”, kurā Trusītis par trim burkāniem nopērk vasarnīcu, nenojaušot, ka ticis arī pie mežonīgiem, nelūgtiem  viesiem: dārzā mājo Tīģeris, Lauva, Gepards un Pantera. Zvēri plosās pa dārzu, rauj puķes un plēš kokiem mizu. Ko iesāks Trusītis? Mazie eksperti atbildi zina un bibliotēkas vadītājas rosināti ir gatavi ballītei. Ir tikai nepieciešams piedzīvot nelielas pārvērtības, kā jau tas notiek vislabākajās pasakās. Radošajā darbnīcā bērni izgatavo Trusīša maskas un ballīte var sākties- ar rotaļām, dejām, svētku salūtu un cienastu.
Noslēgumā Bērnu žūrijas ekspertus gaidīja apbalvošanas ceremonija par lieliski aizvadīto žūrijas sezonu un gatavība darbu turpināt jaunajā sezonā. 

Image "bz19-3.jpg"   Image "bz19-4.jpg"