Bērnu un jauniešu žūrija – 2019


2020. gada 20. februārī ”Bērnu un Jauniešu žūrijas 2019” eksperti svinēja lasīšanas un vērtēšanas maratona 16. sezonas noslēgumu. Dalībnieku skaits 52: no Dzelzavas pamatskolas 37 eksperti, no bērnudārza ”Rūķis” 11 eksperti un  4 eksperti vecāki. Dalībnieki ar prieku saņēma LNB Bērnu literatūras centra dāvinājumu – atslēgu piekariņu ar  bērnu un jauniešu ekspertu logo. Diplomus, balvas un pasākuma kulminācija -  lielā žūrijas torte ar salūta svecīšu spožo uguņošanu un prieka sajūta par labi padarītu darbu, sarūpēta no Dzelzavas 1.bibliotēkas.

Image "2019-9.jpg"   Image "2019-10.jpg"

Dzelzavas 1. bibliotēkas 2019. gada labākie lasītāji:
Railija Krēsliņa, Juris Jankovskis, Sanija Kandere, Elīna Lazdiņa, Aleksis Plotka

”Bērnu / Jauniešu žūrijas lasošākā klase”
Dzelzavas pamatskolas 1. klase un 2.klase

”Bērnu / Jauniešu žūrijas atraktīvākais priekšnesums”
1.-4. klašu grupā ieguva 1. klase prezentējot  izraēliešu rakstnieces Einatas Carfati grāmatu ”Kaimiņi”
5.-9. klašu grupā ieguva 5. klase prezentējot norvēģu rakstnieces Sīri Petešanas grāmatu ”Burbulis”

Bērnu / Jauniešu žūrijas labākie aktieri:
Gabriela Grūbe, Agrita Kļaviņa, Jēkabs Vilmanis, Samanta Donāse, Undīne Lūse, Aleksis Plotka, Samanta Ļepeškin, Sanija Dūrīte.

Dzelzavas 1. bibliotēkas lasīšanas ekspertu vērtējumā pirmais grāmatu trijnieks:

1.-2. klašu grupā :
1. “Laime ir lapsa”  2. “Kaimiņi” 3. “Pasaka par bruņinieku”

Image "2019-1.jpg"   Image "2019-2.jpg"

  3.-4. klašu grupā:
1.”Plastmasas huligāni”  2. ”Eva, Niks un es”  3.”Rozija un Musa, meitene un zēns”

Image "2019-3.jpg"   Image "2019-4.jpg"

5.-7. klašu grupā:
1.  ”Burbulis”  2. ”Trīs nāves Mārtiņdienā” , 3. ”Dilles tante”

Image "2019-5.jpg"   Image "2019-6.jpg"
    
8.-9. klašu grupā:
1. ”Viss, itin viss”, 2.”Mūsu spožās dienas”, 3. “Havannu kaķu karalis”

Image "2019-7.jpg"   Image "2019-8.jpg"
  
Vecāku žūrijā: 1.Linda Hanta ”Zivs kokā”, 2. Andris Akmentiņš ”Skolotājs”, 3.Benedikts Velss ”Vientulības gals”